Torebygravene

De to drikkebægre fra drengegraven i Toreby.

De to drikkebægre fra drengegraven i Toreby.

 

En sommerdag i 2006 dukkede to rige grave fra romersk jernalder op ved Toreby på Lolland. De gravlagte var henholdsvis en voksen kvinde på over 25 år, og en yngre dreng på en 8-10 år. Begge grave var rigt udstyret med guld- og sølvsmykker - de har begge uden tvivl tilhørt samfundets øverste lag, men om de var i familie, ved vi ikke. Begge er de gravlagt på et tidspunkt mellem år 0 og ca. 150 e.Kr.

 

I forhold til gravene fra Hoby og Juellinge synes Torebygravene dog ikke nær så rige. I hvertfald ikke hvis man måler på mængden af den kostbare romerske import. Nok havde kvinden fået et rigt udstyr med sig i graven - både sølvfibler og enkelte af glasperlerne skal formentlig ses som importvarer, men graven indeholdt intet drikkeservice. I drengens grav forholdt det sig lidt anderledes. Udover det ganske rige og statusgivende gravudstyr, indeholdt graven to romerske bronzeøser eller sier. For at gøre drikkeservicet komplet havde drengen ligeledes fået et lerkar og to drikkebægre - ligeledes af ler - med sig i graven.

 

Samfundet i den ældre romerske jernalder

Der jernalderen var der stor forskel på rig og fattig. Den sociale og økonomiske forskel ses eksempelvis i gravene, hvor gravgaverne afspejler deres status i samfundet. Nogle bliver begravet med mange lerkar, som oprindeligt har indeholdt mad og drikke, kostbar, romersk import, værdifulde og smukt udførte smykker, våben og gravgaver af ædelmetal. Andre fik kun et enkel lerkar med, og ingen smykker eller våben. Mellem disse to yderpunkter har naturligvis været mange forskellige niveauer af rigdom og social status.