Mønternes ophav og rejse

Illustration af Romerrigets udstrækning år 69 e. Kr.

 

Fra Augustus' tid, etableres Romerriget som et kejserdømme. Herefter følger flere hundrede års storhedstid, hvori Romerriget ekspanderer. Som følge af denne ekspansion udbredes også de romerske skikke og, vigtigst, den romerske handel. Romerne havde på dette tidspunkt en veludviklet valutaøkonomi, som fulgte med Romerrigets grænser, og som til dels også spredtes ud over dem.

 

På billedet ovenfor ses Romerrigets omtrentlige udstrækning i år 69 e.Kr. Dette er de 4 kejseres år, hvorfra vi kender Otho og Vespasian, som er de tidligste kejsere, der er repræsenteret på møntfundet fra Hillested. 

 

Rejsen fra Rom til den nordlige grænse langs Rhinen var lang. Datidens hurtigste transportmidler var skibe og, over land, heste. Den romerske hær transporterede sig dog til fods. Derfor anlagde romerne veje i hele Romerriget. På denne måde kunne tropper transporteres hurtigere mellem provinserne. Det anslås, at man på dette tidspunkt, på romernes (for datiden) gode veje, til hest kunne rejse så meget som 500 km på en uge. 

 

Romernes veje havde ydermere den fordel, at de blev benyttet som handelsveje. På denne måde blev handel hurtigere, og det blev muligt at handle med et større område - og vidensdelingen blev mere effektiv via disse veje. 

 

Ud over vejene foretog romerne gennemgribende administrative reformer i provinserne, som skulle hjælpe med at holde "styr" på disse. Herunder f.eks. bygning i romersk stil eller en romersk guvernør til administrativ kontrol efter romersk opskrift. De romerske mønter var en del af denne omfangsrige "romanisering". Mønterne sås som et direkte kommunikationsmiddel til et enormt rige, hvor størstedelen ikke kunne læse, og sprogene varierede enormt bredt. Derfor slog man mønterne med nøje planlagte afbildninger. Mønterne skabtes med et budskab fra og om deres kejser - og som en påmindelse om, hvorfra magten flød. 

At forstå de romerske mønter
OPTIMO PRINCIPI

Trajan mønt med henvisninger til sejre over Germanien og Dacien (hhv. GER og DAC). Især bagsiden er velbevaret og læser SPQR OPTIMO PRINCIPI (for senatet og folket, den bedste/første princeps). Under skriften på bagsiden, er billedet af en tilfangetagen under en erobring, placeret under et trofæ.

Commodus

Mønt slået under Commodus. Her understreger teksten ANTONINUS COMMODUS AVG slægtskabet til Antoninus Pius og Marcus Aurelius i Commodus' 3. konsulat.