Vespasian-, Trajan- og Hadrianmønter fra Hillested

Vespasian

Vespasian, den første i det flaviske dynasti, var blevet kejser efter en borgerkrig, og billedet af ham selv som den ypperste kejser, har formentlig været en måde at legitimere sig, og til at skabe ideen om muligheden for stabilitet.

 

VespasianmøntBagside af Vespasianmønt med romersk ørn

Den romerske ørn, som er afbildet på bagsiden af denne mønt, repræsenterer på mange måder romersk storhed. Ørnen var et symbol på magt og romersk ære og brugtes som standard for soldaterne i krig. Den blev båret frem af den ypperste af soldaterne - en parallel til kejseren? 

 

Trajan

TrajanmøntBagside af Trajanmønt

 

Hos Trajan, som den første adopterede kejser, må SPQR, som står for senatet og folket, være afgørende for legitimiteten af hans magt. Ligesom de foregående kejsere, var fokus dog stadig på de traditionelle romerske værdier - overholdelse af den romerske tradition, militære sejre og økonomisk overflod fordelt til alle. Adoptivkejserne tælles fra Nerva, der blev udnævnt til princeps af senatet, efter senatorerne havde myrdet Domitian. Nerva var på dette tidspunkt gammel og barnløs, hvorfor han adopterede sin med-senator Traian som arving. Denne tradition fortsatte indtil Commodus kom på tronen efter sin fader Marcus Aurelius i 180 e.Kr. 

 

Detalje af Trajanmønt

Det kan være svært at læse skriften på de gamle mønter, men som dette billede viser, kan man ane, at der står IMP TRAIANO

 

Hadrian:

Hadrian blev, ligesom Trajan, adopteret efterfølger til princeps. På denne, desværre ret utydelige mønt, ses det traditionelle portræt på forsiden, og på bagsiden en gudinde figur der kunne være Aequitas. Antydningen af en vægt i figurens højre hånd, er kendetegnet på dette. Aequitas står for retfærdighed, og overflødighedshornet i hendes venstre arm, taler for sig selv. 

Forside af HadrianmøntBagside af Hadrianmønt

 

..CAESAR TRAIAN HADRIAN... Bagsiden er prydet af en utydelig gudindefigur. Figuren kunne se ud til at have en vægt i højre hånd, hvilket ville indikere, at hun symboliserer Aequitas, men grundet møntens stand, kan det være svært at afgøre. Figuren kunne man også forestille sig er PAX - som kendes på at have en olivengren i hånden. 

 

De associationer, som billederne dengang har fremkaldt, har været talrige. De forskellige guder var forbundet med mange forskellige symboler, ligesom elitens familier også var det. På den måde kan mange af mønterne betyde flere forskellige ting, og er sikkert også blevet tolket af de, der har haft dem i hænderne. Det generelle budskab, om at kejseren var forbindelsen til de mange fremskridt og økonomien lader sig dog ikke fornægte. 

En bredere udlægning af kejserens individuelle selviscenesættelse på mønterne, ses i denne sammenhæng via Antoninus Pius. Da dennes mønter var mest talrige i fundet fra Hillested, er sammenligningen af disse mønter oplagt. 

 

Adoptivkejserne er i de antikke kilder forherliget. Dette i høj grad fordi, forfatterne af de antikke kilder var senatorer, som naturligt nok ønskede at rose det system, der gav dem mest mulig magt. Kejsernes tilrettelæggelse af dette system var dog ikke så idealistiske, som kilderne antyder. Dette ses reflekteret i mønterne. 

Hadrian adopterede Antoninus Pius - på den betingelse, at han samtidig adopterede Marcus Aurelius, Hadrians nevø. Marcus Aurelius blev til gengæld gift med Antoninus Pius' datter, Faustina den Yngre. Sådan var der lagt op til dynasti allerede inden sønnen Commodus tog over.  

For- og bagside af Marcus Aureliusmønt

Denne mønt er netop en spejling af denne proces. Marcus Aurelius er blevet afbildet på mønter, inden han blev kejser. Han blev altså kørt i stilling som efterfølger i folkets øjne. Her er Marcus Aurelius afbildet på en mønt fra hans første konsulembede i 140 e.Kr. - 21 år før han blev kejser. Han sættes på denne mønt i forbindelse med Juventas - gudinden for unge mænd der træder ind i de voksnes rækker.

At forstå de romerske mønter
Antoninus Pius
Kejserindemønter fra Hillested