Kejserindemønter

Også kejsernes hustruer blev foreviget på mønterne. 

Her ses Antoninus Pius' hustru Faustina den Ældre, som blev hædret som en smuk og pligttro romersk kvinde i sin levetid, og som en gudinde i døden. 

 

Forside af FaustinamøntBagside af Faustinamønt

 

Her en mønt af Faustina, slået mens dennes mand var kejser. På bagsiden er afbildet en figur med et scepter i venstre hånd, og i den højre en utydelig genstand, der meget vel kunne være en patera (en romersk drikkeskål). Ved figurens fod er, hvad der ligner et dyr og på hovedet en krone. Teksten læser: IVNONI REGINAE (Dronning Juno). Juno var gudernes dronning, og kone til Jupiter. Hun opfattes som en ærbar hustru og forbindes med beskyttelsen af Rom. Faustina den ældre sættes altså i forbindelse med gudinden af den højeste rang. 

 

Forside af mønt tilegnet Faustina AugustaBagside af mønt tilegnet Faustina Augusta

 

Denne mønt er tilegnet gudinden Faustina Augusta. Ophøjelsen til guddommelig efter døden, var en almindelig æresbevisning for den kejserlige familie på denne tid. På bagsiden sættes den nye gudinde i forbindelse med den virtus/dyd det pågældende billede forbindes med. For den ovenstående mønt gælder det formentlig Venus, gudinde for frugtbarhed og skønhed. På bagsiden af den nederste mønt ses en figur med kornakser. Endnu en forbindelse til frugtbarhed og velstand. 

 

Forside af FaustinamøntBagside af Faustinamønt

 

 

Faustina den yngre

Faustina den yngre blev, ligesom sin moder før hende, også hædret med mønter i livet og i efterlivet. Hun blev gift med sin faders adopterede søn, og moderens fætter, Marcus Aurelius, der senere blev kejser. Marcus Aurelius var desuden også Hadrians nevø, og blev adopteret af Antonins Pius på samme tid, som Pius blev adopteret af Hadrian. 

 

Forside af mønt med Faustina den Yngre

 

Faustina den yngre adskiller sig, som det ses, ikke fra sin moder via titel, men derimod ved den mere underspillede frisure. Faustina den ældre var netop kendt for sin karakteristiske håropsætning. 

 

Faustinamønt med guden SalusFaustinamønt med guden Juno

 

Faustina den yngre forbindes, ligesom sin moder, med romerrigets fremgang. Til højre ses forbindelsen til Gudinden Juno, og til venstre til Salus, guden for sikkerhed og velfærd.

 

 

Faustinamønt med inskriptionen Fecund Augustae

 

Dette billede er af en figur med et barn på hver arm samt et til hver side. Teksten læser FECUND AUGUSTAE som betyder noget i retningen af frugtbare Augusta. Faustina den yngre var netop kendt for at have fået omkring 13 børn med sin mand, Kejser Marcus Aurelius. 

 

Disse mønter, dedikeret til kejserinder, giver et indblik i, hvilke værdier, romerne værdsatte hos kønnene. Kejsernes mønter er præget af deres politiske og militære magt samt af deres forbindelser til guderne for krig, intern fred og velstand. Kvinderne derimod forbindes med skønhed, kyskhed og fertilitet. f.eks. er Venus, gudinden for kærlighed og skønhed, et ofte brugt motiv for de levende kejserinder. I efterlivet, som ophøjede til gudinder, kan kejserinderne stå alene som Augusta. 

 

 

De romerske mønter fortæller altså også en historie om familiens vigtige rolle i Romerrigets fremgang. Det var ikke kun kejseren der var beundringsværdig, han kom selv af fornemt romersk blod, og var gift med en dydig romersk kvinde. Dette kan også læses som en forberedelse til dynasti. For hvis familierelationerne er en del af kejserens store succes, må denne da også videreføres til hans børn. Faustina den yngres søn med Marcus Aurelius, Commodus (180-192), blev da også den første kejser der arvede titlen efter sin fader, siden år 96 e.Kr.

 

 

 

At forstå de romerske mønter
Consecratio

Bagside af en Diva Faustina (den yngre) mønt. CONSECRATIO henviser til en religiøs hengivenhed eller en dedikation af noget religiøst. Billedet under teksten er da også af et alter. 

Antoninus Pius