Hannenovringen

Virket voldanlæg

 

Ét af jernalderens mest spektakulære fund er gjort ganske nær voldanlægget ved Virket. I 1937 blev der ved pløjning i Borremosen i Hannenovskoven, umiddelbart nord for volden, fundet en pragthalsring af guld.

 

Halsringen måler ca. 25 cm i diameter og 0,5 kg. Den består af to glatte guldrør, som er forbundet ved et hængsel, og er tæt besat med påloddede ringe og vulster. Overfladen er dækket af filigran, der danner s-formede figurer, fletværk og enkelte dyrefigurer.

 

Hannenovringen blev fremstillet i slutningen af 400-tallet. Den blev formentlig nedlagt i den daværende mose, som et offer til guderne. Ifølge de gamle sagn var de smukkeste halsringe navngivne, og mange historier blev fortalt om dem. Som eksempler kan nævnes gudinden Frejas berømte smykke Brisingamen, der nok er det samme smykke som gøternes heleklenodie Brosingar, der besynges i digtet om Bjovulf.

 

Måske havde ringen fra Hannenovskoven også et navn og tilsvarende betydning?

 

Hannenovringen

Hannenovringen vejer 0,5 kg og måler ca. 25 cm i diameter. Det har været et yderst kostbart smykke i jernalderen. I dag er halsringen udstillet på Nationalmuseet.

 

"Harnisk og ringe, blandt halssmykker det smukkeste, jeg nogen tid har hørt nævne på jord! Aldrig under himlen har jeg hørt om et bedre helteklenodie, siden Hama bortførte Brosingar til den mægtige borg!"

Fra Bjovulf-kvadet