Virket – en gådefuld vold på Falster

Virket voldanlæg

 

Virket er en forsvarsvold fra jernalderen. Voldanlægget ligger midt på Falster, og er strategisk placeret ud fra et både militært, økonomisk og administrativt synspunkt.

 

Voldforløbet med volde og voldgrave er i dag synligt over en strækning på ca. 1300 meter gennem Hannenovskoven, fra Tresnippen ved Virketvej til Listrupvej. I alt indhegner volden et område på ca. 1 km², og er dermed blandt de største voldanlæg fra Danmarks oldtid. Voldene danner en halvcirkel, som udgår fra de sumpede områder ved Tingsted å. Den østlige del af anlægget består af et tredobbelt voldsystem, mens den nordvestlige del består af en enkel vold med voldgrav. Voldene har en bevaret højde på 0,5-0,75 meter og en bredde på mellem 4,5-6 meter, mens voldgravene har en dybde på ca. 1 meter og en bredde på mellem 2-4,5 meter. Langs med voldforløbet ses anlæg, der kan have fungeret som forpladser eller bastioner.

 

Virkets præcise alder kendes ikke, men voldanlæggets funktion skal ses i sammenhæng med dets strategiske placering samt flere rige gravpladser og specielle skattefund nær forsvarsvolden, heriblandt fundet af Hannenovringen. Voldanlægget og fundene vidner om, at en magtfuld elite må have haft kontrol over området i den yngre jernalder.

 

I dag er Virket et offentligt tilgængeligt, fredet fortidsminde ejet af Naturstyrelsen.

 

Virket voldanlæg

 

Danmarks Oldtid i Landskabet

Kulturstyrelsen har udvalgt Virket voldanlægget i Hannenovskoven på Falster til at fortælle om jernalderens militære anlæg og administrative opdeling, som ét af 100 oldtidsminder, der fortæller Danmarks oldtidshistorie ude i landskabet. Dette sker bl.a. gennem etableringen af nye formidlingsskilte, som er opsat langs med volden og Hannenovringens fundsted.

Den nye formidling af Virket voldanlægget sker i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Museum Lolland-Falster. Med en generøs bevilling fra A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har Kulturstyrelsens projekt Danmarks Oldtid i Landskabet siden 2010 indviet ny formidling af mere end 60 fortidsminder over hele landet. Projektet slutter i 2014 med i alt 85 nye besøgssteder med fortællinger om oldtiden. Et af disse steder er Virketvolden.

I centrum af Falster
Saxos virke?
Hannenovringen