Rensdyrene ledte menneskene til Danmark

Udgravning. I dag er området en helt almindelig kornmark. Da istidsjægerne boede på stedet, var landskabet helt anderledes.

I dag er området en helt almindelig kornmark. Da istidsjægerne boede på stedet, var landskabet helt anderledes.

 

Da isen trak sig tilbage for mellem 15.000 og 18.000 år siden, efterlod den sig et nøgent landskab uden vegetation eller dyreliv. Isens tilbagetrækning forløb over et par tusinde år, og på sin vej formede den landskabet. Nogen steder opstod bløde kurver og former, og i andre egne blev der dannet flade sletter. Presset fra den vigende isblok formindskedes eftertiden som isen forsvandt, og vandet fra den smeltede is dannede dybe dale og kløfter på sin vej mod havet.

 

Til trods for at istidens ophør skyldtes, at gennemsnitstemperaturen steg betragteligt, var den efterfølgende periode kold og ubarmhjertig. I det træløse landskab havde blæsten frit spil, og der var ikke noget livsgrundlag for hverken dyr eller mennesker. Langsomt begyndte temperaturen at stige, og med stigningen fulgte de første planter og dyr.  Rensdyrene blev tiltrukket af det mildere klima, og i hælene på renerne kom mennesket.