På sporet af de første mennesker i Danmark

Arkæologer i felten

 

For omkring 15.000 år siden fulgte en flok jægere i hælene på renflokke, der var på vandring fra det tyske område til Skandinavien. Undersøgelser af renernes vandringsruter har vist, at de gik over Lolland, nærmere bestemt ved nutidens Nakskov. Jægerne stammede fra området omkring Hamburg og kaldes rensdyrjægerne eller Hamburgkulturen.

 

De vestlollandske lokaliteter er kendt som Sølbjerg og Krogsbølle. Sølbjerglokaliteten indeholder flere bopladser og lå på en lille sandet høj, Sølbjerg. Med en højde på 12 m er den et af de højeste steder på den del af Lolland og har været et perfekt udsigtssted, når renerne har vandret gennem den del af landet. Bakkedraget på lokaliteten har blokeret dyrenes udsyn til det bagvedliggende land. Her kunne jægerne sætte varder og klappere, der ledte dyrene i retning af de ventende jægere. I 2006 blev der ved Krogsbølle i Nakskov fundet flintredskaber. De viste, at rensdyrjægerne også har haft en boplads her.

 

Grunden til jægernes valg af Krogsbølle er topografien. På bakketoppen har jægerne sandsynligvis haft udsyn over størstedelen af Nakskovområdet. Herfra kunne de følge renernes vandringer. Det kan også skyldes, at Krogsbøllebakken i sydvest er omgivet af Svinglen - en sø, der muligvis eksisterede under istiden. Den lavning, som Svinglen udgør, findes også syd og sydøst for bakken. Det er muligt, at jægerne har drevet klapjagt på rensdyrene og på den måde lokket dem hen til foden af bakken. Her har de været flankeret af søer på begge sider, og har derfor ikke kunnet undslippe jægernes spyd fra toppen af bakken.

 

Udgravningen ved Krogsbølle var et samarbejdsprojekt mellem Museum Lolland-Falster og Aarhus Universitet. Aarhus Universitets andel af Krogsbølleundersøgelsen blev støttet af The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Beckett-Fonden samt Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Analyser er udført i yderlige samarbejde med Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU), Statens Naturhistorisk Museum samt Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) i Slesvig.

Formålet med forskningen ved Krogsbølle er at belyse den maksimale udbredelse samt enden af hamburgkulturen i dens sene fase (den såkaldte Havelte-fase).

 

Hamburgkultur
Renerne var rigdom
Landskab, rener og jægere
Med renerne til Danmark