Hvorfor byggede man jættestuerne?

Jættestuen Kong Svends Høj

 

I tiden omkring 3200 f.Kr. var der byggeboom i Danmark. Man skønner, at der over en periode på 100 år blev opført op mod 4000 jættestuer. Heraf er kun omkring 700 bevaret frem til i dag. Traditionen med byggeriet af de store stengrave kom til Danmark med de første bønder.

 

Jættestuer kendes fra hele landet, men de største findes alle i Østdanmark. Den største jættestue, vi har kendskab til, ligger således ved Østrup i det vestsjællandske, mens nummer to er Kong Svends Høj på Lolland.

 

Jættestuerne var gravsteder, og blev ofte anlagt i nærheden af stenalderbøndernes bopladser. De blev ikke bygget til én person . I nogle jættestuer har man fundet skeletdele, der svarer til mere end 100 individer - både mænd, kvinder, børn og unge. Det er muligt, at jættestuerne har fungeret som familiegravsteder, hvor samme slægt gennem generationer begravede sine døde.

 

Jættestuerne vidner om, at døden var en vigtig begivenhed, som var omgærdet af mystik og makabre ritualer. Meget tyder på, at jættestuerne ikke blev opført til begravelse af hele lig, men i stedet fungerede som et sted, hvor man opbevarede dele af de døde. Den afdøde er formentlig blevet begravet et andet sted, hvor man har ventet på, at kødet forsvandt fra knoglerne. Når dette var sket, gravede man skelettet op, og bragte dele af det til jættestuen.

 

Ved udgravninger af jættestuer har man fundet skeletdele, sjældent hele skeletter. De ligger tilsyneladende rodet sammen, men sommetider har man kunnet se, at skeletdelene er blevet organiseret: kranier har ligget i en bunke for sig, lårbensknogler i en anden. Skeletterne synes at være blevet splittet ad, og ødelagt, med vilje. Måske for fuldstændigt at fjerne, den afdøde som individ, måske for at undgå at de skulle gå igen og plage de levende.

 

Gravkammer fra jættestuen Møllehøj. Foto: Nationalmuseet.

Jættestuerne var grave. Nogle steder har man fundet rester efter mere end 100 individer i gravkamrene, hvilket vidner om, at gravene blev brugt gennem flere generationer. Her fra jættestuen Møllehøj. Foto: Nationalmuseet.

 

Hvem byggede jættestuerne


Det videnskabelige navn for de første stenalderbønder i Danmark er 'Tragtbægerkulturen'. De kom hertil med landbrugets indførelse omkring 4000 f.Kr., hvorefter de hurtigt fortrængte de gamle jæger-samler folk, som havde levet i det danske område i flere tusinde år. Tragtbægerkulturen kom sydfra, og derfor kan man finde mange ligheder mellem de tidlige stenalderbønder i Danmark, og resten af Europa. Traditionen med at opføre store gravmonumenter i sten kendes for eksempel fra hele Nordeuropa - de fleste kender Stonehenge i England, men også Nordfrankrig og Tyskland har mange store stengrave og -monumenter, som stammer fra tiden, hvor Europas første bønder, gjorde deres indtog.