Kong Svends Høj

Kong Svends høj

 

Kong Svends Høj er en jættestue beliggende på det nordvestlige Lolland, ikke langt fra herregården Pederstrup. Her omkranser 42 randsten den rektangulære høj, der med sit 12,5 meter lange gravkammer, er Danmarks andenlængste jættestue fra bondestenalderen.

 

Kong Svends Høj er frit tilgængelig for offentligheden. Nærmeste adresse er Hydestræde 39, 4943 Torrig L.

 

Udgravning og restaurering

Kong Svends Høj hører under herregården Pederstrup, der i 1700-tallet ejedes af C. D. F. Reventlow. I 1780 stod han bag en udgravning af højen, som dog viste sig at være en skuffelse - formentlig fordi, der ikke blev fundet en skat!

Både i 1876 og 1942 var der igen aktivitet omkring højen. I 1876 var den systematiske berejsning af Danmark i fuld gang, og Nordlolland fik besøg af arkæologen Conrad Engelhardt og tegneren Magnus Petersen, som dokumenterede højens tilstand. I 1942 igangsatte Nationalmuseet en større restaurering af jættestuen, der bl.a. betød at flere af de væltede sten blev rejst.

I 1991 gennemførte Nationalmuseet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen en gennemgribende undersøgelse og restaurering af Kong Svends Høj. Herigennem blev man langt klogere på de byggetekniske detaljer, og kunne - stort set - genskabe jættestuens oprindelige udseende.  Ved udgravningen fandt man derudover resterne af 35-40 lerkar, som var blevet anbragt ved jættestuens indgang, kort tid efter opførelsen. De har formentlig været en del af de ritualer som fandt sted ved jættestuen i forbindelse med begravelserne.

Hvordan bygger man en jættestue?
Hvorfor byggede man jættestuer?