Voldens opbygning

Volden har været 1,5-3,5 meter høj og 8-9 meter bred. Langs den østlige side har der løbet en ca. 9 meter bred og 1,75 meter dyb, fladbundet voldgrav. Udgravningerne har vist, at volden blev bygget over lang tid, og muligvis af flere omgange. 

 

Da man gravede voldgraven brugte man den opgravede jord til at bygge den inderste del af jordvolden. Jordlagene var i volden var adskilt af stenlægninger, som sandsynligvis har holdt jorden på plads. 

 

I Kårup Vænger ligger volden stadig højt i terrænet. Her kan man på den vestlige side af forsvarsanlægget se en rund udvidelse, der muligvis har været fundamentet for et tårn. 

 

Udgravning af volden

Ved udgravningerne i midt-90'erne lavede man flere snit gennem volden for at undersøge, hvordan den var blevet bygget.