Gravene i Halskov Vænge

Gravene i Halskov Vænge

Gravene i Halskov Vænge

 

I Halskov Vænge ligger i alt 78 oldtidsgrave. De fordeler sig på seks stendysser fra bondestenalderen, og 72 gravhøje fra bronze- og jernalder.

 

Der er to slags stendysser i Halskov Vænge: runddysser og langdysser. En runddysse er en rund høj, som er bygget op omkring et gravkammer. Gravkammeret er bygget af store sten, og har sandsynligvis kun været beregnet til én person. I kanten af højen står der randsten, som skulle holde jordhøjen på plads. De er dog ikke altid mulige at se. Langdyssen er opbygget næsten som runddyssen, bortset fra, at det er en aflang høj.


Halskov Vænge rummer også 72 gravhøje. De stammer højst sandsynligt alle fra slutningen af bronzealderen (ca. 2500-3000 år siden). Kun én af gravhøjene er blevet udgravet, og her fandt man tre urnebegravelser fra slutningen af bronzealderen.