Bevaringsforhold

Velbevaret flethegn blev fundet i bunden af den vandfyldte nedgravning

Et særdeles velbevaret flethegn blev fundet i bunden af den vandfyldte nedgravning. Her ses det ved udgravningen i 2013.

 

Bevaringsforholdende på bopladen ved Hoby er helt specielle. Der er ualmindeligt gode bevaringsforhold for knogler, planterester og træ.

 

På de fleste bopladser er hustomter og andre bopladsspor kun bevaret med mørke aftegninger, der viser sig i den lyse råjord under muldlaget. Dette skyldes de moderne dyrkningsmetoder, hvor særligt dybdepløjning er meget ødelæggende for de skrøbelige oldtidslevn. På Hoby er situationen anderledes, da marken aldrig er blevet opdyrket med moderne dyrkningsmetoder - og derudover slet ikke har været opdyrket siden år 2000. Her finder man tykke, fundrige ophobninger af affald under muldlaget, da ploven aldrig har rodet det op og rundt. Af samme årsag finder man de flotte, bevarede lergulve med ildsteder i hustomterne.

 

På grund af den høje grundvandsstand findes også utroligt velbevaret træ i bunden af de dybe nedgravninger, som vandhullet og brønden.

 

Bevaringsforholdene er med til at gøre bopladsen ved Hoby unik. For det første giver de et sjældent indblik i indretningen af en boplads fra den ældre jernalder, samt udnyttelsen af områdets ressourcer. For det andet viser de, hvor kraftig nedslidningen må være på de bopladser, der ligger under marker, hvor man benytter moderne opdyrkningsmetoder.