Bopladsen

Kort over udgravningen. Hobygravens findested er markeret med en rød cirkel.

Den store, røde markering viser udbredelsen af bopladsen. Hobygravens findested er markeret med en rød cirkel.

 

Jernalderbopladsen i Hoby blev fundet i 1999, og er beliggende ca. 250 meter nordvest for den rige Hobygravs findested. Bopladsen har dækket et areal på mindst 180x90 meter, og fra 2000-2013 har Museum Lolland-Falster i samarbejde med Nationalmuseet undersøgt ca. 1/3 af bopladsområdet.

 

Bebyggelsen blev anlagt i århundrederne inden Kristi Fødsel, og fortsætter til omkring 100 e.Kr. Herefter synes stedet ikke beboet igen før germansk jernalder (ca. 375-550 e.Kr.), hvorefter stedet er beboet frem til middelalderen.

 

Bebyggelsen, der knyttes til Hobygraven, tæller indtil videre 25 hustomter, to brønde, kogegruber og et formodet kunstigt vandhul. Dertil kommer meget store mængder velbevarede dyreknogler og lerkar, der fortæller om dagliglivet på bopladsen.

 

De helt specielle bevaringsforhold på bopladsen er med til at rykke vores viden om livet i jernalderen. På disse sider kan du læse mere om de foreløbige resultater fra udgravningerne.

Hvordan så bopladsen ud?
Landskab og landbrug
Bevaringsforhold