Udgravning 2015

Arkæologer i felten ved Hobyudgravningen 2013

Udgravning ved Hoby 2013

 

Årets udgravning er slut. 

 

Igen foregik udgravningen i samarbejde med Nationalmuseet, som en del af projektet 'Førkristne Kultpladser'. Udgravningen blev ligeledes afholdt som uddannelsesgravning for studerende fra Københavns Universitet.

 

Årets udgravning var finansieret med fondsstøtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til almene formål samt Beckett-fonden

 

Udgravning ved Hoby 2013. Der udtages prøver under ledelse af Peter Steen fra Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.

Udgravning ved Hoby 2013. Der udtages prøver under ledelse af Peter Steen fra Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.

 

Siden 2010 har udgravningerne ved Hoby været en del af forskningsprojektet 'Førkristne Kultpladser', og der har været gennemført årlige udgravninger fra 2010-13. Formålet med disse udgravninger har været at fastlægge bebyggelsens udstrækning, samt bevaringsforholdene på stedet.

 

Hobygraven blev fundet i 1920 i forbindelse med kloakeringsarbejde. Nationalmuseet blev tilkaldt, og en hurtig undersøgelse af lokaliteten fandt sted. Det var dog først i 1999, at man for alvor koncentrerede sig om området. Her opdagede man, at markerne ved Skibelund i Hoby indeholdt store mængder keramik. Der blev efterfølgende foretaget mindre undersøgelser på stedet i 2000, 2001, 2005, hvor man påviste tilstedeværelsen af en boplads, som var samtidig med det rige gravfund.

 

Tidligere udgravninger