Ofte stillede spørgsmål

Detektorfører i felten

 

Hvad sker der med de fund, som erklæres for danefæ?

De genstande, der erklæres for danefæ, er statens ejendom. Alle genstande, som erklæres for danefæ, indgår i Nationalmuseets samlinger. I nogle tilfælde deponeres de efterfølgende til det lokale museum. Mønter uddeponeres dog ikke. 

 

 

Hvad sker der med de fund, som ikke erklæres for danefæ?

De genstande og mønter, som ikke bliver sendt afsted til danefævurdering, får finder som udgangspunkt tilbage, når vi har registreret fundet. Det kan dog være tilfælde, hvor museet beder finder om at overdrager enkelte fund til museets samling - det sker dog sjældent, og er frivilligt.

 

 

Hvor meget får man i danefægodtgørelse?

Det er alene Nationalmuseet, som afgør størrelsen på danefægodtgørelsen, og den vurderes individuelt fra sag til sag. Udover fundets kulturhistoriske værdi, vurderes danefægodtgørelsen også ud fra en række andre faktorer, og samme type genstand, kan dermed godt give forskellige danefægodtgørelser. Den konkrete danefægodtgørelse på et givent fund er fortrolig. 

 

 

Hvorfor skal museet have mit CPR-nr?

Hvis det er første gang, du indleverer fund til danefævurdering er det meget vigtigt, at du husker at aflevere dit cpr-nummer. Når Nationalmuseet skal udbetale en eventuel danefægodtgørelse, skal de bruge cpr-nummeret til at kunne udbetale pengene. Dit cpr-nummer bliver naturligvis behandlet fortroligt, og bliver ikke gemt af Museum Lolland-Falster.

 

 

Hvor skal jeg aflevere mine detektorfund?

Du skal kontakte Museum Lolland-Falster og aftale et tidspunkt for indlevering af danefæ. Al indlevering sker på museets adresse Frisegade 40 i Nykøbing Falster.

 

Kontakt museet på post@museumlollandfalster.dk eller 54 84 44 00

 

 

Må jeg rense mine detektorfund?

Visse fund må du gerne rense nænsomt med destilleret vand. Brug aldrig sæbe. Konsultér gerne Museum Lolland-Falster inden du går i gang - nogen gange er det bedre at lade jorden blive siddende på fundende!

 

 

Der er fundet danefæ på min mark - skal jeg nu betale for en udgravning?

Juridisk betragtes detektorfund, som løsfund. Som udgangspunkt bliver der altså ikke tale om en arkæologisk undersøgelse, hvis der bliver fundet danefæ på din mark ved privat detektering.

 

I særlige tilfælde kan museet dog ønske at undersøge et fundsted nærmere. Disse undersøgelser er naturligvis helt frivillige og foregår i et tæt samarbejde mellem lodsejer og Museum Lolland-Falster. Det er altid Museum Lolland-Falster, som betaler alle omkostninger ved denne type undersøgelser. 

 

 

Jeg har været med på en arkæologisk udgravning og har fundet danefæ - kan jeg få danefægodtgørelse?

Ifølge Museumslovens kap. 9, §30 stk. 4 udbetales der IKKE danefægodtgørelse til finderen, hvis der findes danefæ under en arkæologisk undersøgelse.

 

I særlige tilfælde kan Nationalmuseet dog vælge at udbetale godtgørelse til ejer eller brugeren af det areal, hvor den arkæologiske undersøgelse finder sted. 

 

 

Jeg er museumsansat - kan jeg få danefægodtgørelse?

Såfremt detekteringen er privat og sker på eget initiativ og ansvar, så indeholder danefæloven ingen forbehold med hensyn til udbetaling af danefægodtgørelse.