Registrering af fund

Fundpose

 

Husk altid rigeligt med fundposer, når du tager i felten!

 

Hvert fund skal ligge i en separat fundpose med tydelig angivelse af:

  • Fundsted (officielt stednavn/adresse og matrikel-nummer)
  • GPS-koordinater (med projektion)
  • Finders navn (fornavn + efternavn)
  • Fundnummer (hvis der er flere fund fra samme matrikel)

 

Fundnumre gives fortløbende, og starter med x1. Husk, at hver lokalitet har sin egen række af x-numre. Er du i tvivl om, der tidligere er indleveret fund fra en given lokalitet, så kontakt museet, der i så fald kan give dig det næste x-nr. i rækkefølgen.

 

Det er altid en god idé at lægge et mærkat i hver fundpose med de samme oplysninger.

 

Hvis der er flere findere - f.eks. ved et detektortræf - skal det tydeligt fremgå, hvem der har fundet hvad. Hvis ikke man giver fundnumre i felten, anbefales det, at man grupperer findere og fund - eks. Jens Hansen (X1-X10), Hans Jensen (X11-X20), Hans Hansen (X21-X30).

 

Herudover er det meget vigtigt at følgende oplysninger foreligger på finder/findere:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer og/eller email-adresse
  • CPR-nummer (hvis det er første gang, du indleverer fund til danefævurdering)