Omhu

Metalfund

 

Når Nationalmuseet vurderer værdien af detektorfundene lægges der også vægt på finderens omhu. Det har altså betydning, hvordan man registrerer, håndterer og afleverer fundene.

 

Der ligges ALTID vægt på forsigtig håndtering, forsvarlig emballering, hurtig kontakt til det lokale museum, samt nøjagtig indmåling af fund ved hjælp af GPS.

 

Herudover tæller følgende også i vurderingen:

  • Opmærksomhed på forekomsten af andre relevante kulturspor, f.eks. potteskår, lerklining, knoglestumper, m.m.
  • Fotodokumentation
  • Opsamling af fund, som ikke er danefæ, men som kan belyse lokalitetens karakter.
  • Elektronisk fundrapportering til det lokale museum med foreløbige betegnelser, eventuelle fundnumre, koordinater, fotos, finderoplsyninger, m.m.
  • I tvivlstilfælde og ved mistanke om grav- eller skattefund kontaktes det lokale museum STRAKS! INGEN udgravning under pløjedybde.
  • Der gives løbende orientering til det lokale museum og lodsejer om eventuelle fund.
  • Fundene udsættes ikke for rensning, imprægnering eller afstøbning.
  • Fund udsættes ikke for skader eller informationstab, som følge af uhensigtsmæssig eller langvarig opbevaring.