Indmåling i felten

Fund

 

Fund uden præcise angivelser af fundstedet mister en del af deres værdi.

 

Når man ved nøjagtigt, hvor fundstedet er, kan man efterfølgende forbinde fundet til andre fund, landskabet - og dermed den samlede historie om et givent område. 

 

Hvis fundene skal bruges som arkæologisk kilde, er indmåling af detektorfund en meget væsentlig del af registreringen. Museet anbefaler, at man bruger projektionen UTM32 Euref 89, når man indmåler sine fund. Hvis ikke dette er muligt, er det meget vigtigt at angive, hvilken projektion man i så fald har brugt i stedet.

 

Som udgangspunkt bør alt hvad man tager med hjem måles ind, og alle genstande bør indmåles med det samme.

 

Men husk at bruge din sunde fornuft! Hvis der er genstande, som tydeligvis er moderne, indmåling naturligvis ikke relevant.