Indlevering af danefæ

Fundposer

 

Har du fundet oldsager eller metalgenstande, som du gerne vil have danefævurderet, bør du først og fremmest kontakte Museum Lolland-Falster for at aftale et tidspunkt for indlevering.

 

Som hovedregel bør du ikke selv foretage en sortering af fundene - hellere indlevere for mange fund end for få! Når Museum Lolland-Falster har modtaget genstandene foretager vi en faglig vurdering, og afgør hvad der skal sendes til danefævurdering og hvad der ikke skal.

 

Inden fundene kan indleveres til danefævurderingen på Nationalmuseet, skal de registreres og sagsbehandles på Museum Lolland-Falster.Det er derfor meget vigtigt, at fundene indleveres til Museum Lolland-Falster i en stand, der gør der gør det nemt at registrere dem.

 

En grundig registrering vil både lette og effektivisere museets arbejdsproces, afkorte sagsbehandlingstiden, samt forhindre misforståelser om, hvor en genstand er fundet, og hvem der har fundet den.

 

Herunder kan du læse mere om hvad du, som finder, kan gøre for at bidrage til dette.