Snekkebjerg

Oversigt over området, hvor Fribrødre Å tydelig står frem. Billedet må ikke gengives uden aftale med Museum Lolland-Falster

Oversigt over området, hvor Fribrødre Å tydelig står frem. Billedet må ikke gengives uden aftale med Museum Lolland-Falster

 

Fundstedet tolkes som en af den danske ledingsflådes opsamlingshavne for Falsters Sønder Herred. Her blev periodens skibe bygget, vedligeholdt og repareret, og ikke mindst blev fjendtlige slaviske skibe som f.eks. pommerske ophugget.  Denne tolkning understøttes af stednavne i området. Ikke mindre end tre steder ved åen støder vi på stednavne indeholdende ordet snekke. Det drejer sig om Nørre Snekkebjerg, Sønder Snekkebjerg og Snekke tofter. Det interessante ved netop dette stednavn er, at snekke er vikingetidens navn for et krigsskib. Stednavne indeholdende ordet snekke forekommer mange steder rundt omkring i landet, og de er alle beliggende inden for få kilometer fra kysten.

 

Både de arkæologiske fund og områdets stednavn viser med al mulig sikkerhed, at lokaliteten ved Fribrødre Å er et snekkested – altså et sted, hvor man lavede og reparerede snekker til ledingsflåden. Ser vi på de historiske kilder, beretter især Saxo i værket Gesta danorum om, hvordan den danske flåde gentagne gange samledes i farvandene mellem Sjælland og Falster, inden de drog på togt til Rügen. Om snekkestedet ved Fribrødre Å har været en del af de militære togter mod venderne på Rügen kan være svært endeligt at fastslå, men det er højst sandsynligt.

 

Fribrødre Å snor sig gennem det nordfalsterske landskab

Fribrødre Å snor sig gennem det nordfalsterske landskab

 

Mens stednavnene taler deres klare sprog, når vi ser på ordet snekke, er det måske mindre klart, hvad vi skal udlede af åens navn: Fribrødre Å. En lokal myte fortæller om to brødre, som var tiltalt for mord, men som blev frikendt ved at dræbe en stor lindorm. I sin dødskamp slog den store lindorm et slag med halen, som gjorde åen i dalen bugtet og krum. I virkeligheden har stednavnet Fribrødre en mere jordnær, og langt mere interessant, betydning. Det stammer efter alt at dømme fra det udtryk, de slaviske vender på den tyske side af Østersøen brugte, når de mente ”ved vadestedet”, nemlig ”pri brod”. Med årene har ordet udviklet sig til et ord, som synes at give bedre mening på dansk, nemlig Fribrødre.

Vikingetiden - Fribrødre å
Fundstedet