Selve fundstedet ved åen

Fribrødre Å

Kun en mindre del af den store fundforekomst i åen er udgravet. De fund ,der er fremkommet, er hugspåner, udskiftede og skrottede dele af datidens både, forarbejder til nye skibsdele, bådebyggerens værktøj så som økser, knive, brækjern, profiljern osv., og de fortæller tilsammen den spændende historie om datidens bådebygning og havneanlæg. Håndværksmæssige og tekniske detaljer har endvidere givet helt særlige oplysninger om Falsters geografiske placering i et kulturelt krydsfelt mellem daner, slaver(vender) og saxer.

 

På trods af arkæologiske spor er der ikke fundet samtidige bebyggelser i området, hvilket underbygger opfattelsen af brugen af dette sted, hvor man jævnligt vendte tilbage til, men uden permanent bebyggelse. Selv om snekkestedet ved vadestedet på Nordfalster var samlingssted for ledingsflåden, var det også et sted, hvor man kunne møde håndværkere fra forskellige steder, som med sig bragte forskellige håndværkstraditioner. Ved mange af fundene fra Fribrødre Å ses tydelig vendisk indflydelse.

Saxo beretter i øvrigt, at falstringerne kan man ikke stole på, når man fører krig mod venderne. Planerne bliver røbet. Saxo giver os således grund til at tro, at der har været mange familiebånd mellem Lolland-Falsters befolkning og befolkningen i den nordtyske og nordpolske grænseegn.

Vikingetiden - Fribrødre å
Snekkebjerg