Gorm den Gamle

Jellingestenen, foto: Nationalmuseet

Jellingestenen, foto: Nationalmuseet

 

Gorm den Gamle var ikke vild med de kristne. Om ham fortæller en af de danske biskopper til Adam af Bremen (100 år senere og som den eneste kilde):

"... jeg må sige [han er], en overordentlig farlig orm og ikke så lidt fjendtlig indstillet over for de kristne. Han stræbte efter fuldstændigt at udslette kristenheden blandt danerne og fordrive præsterne fra sit land. Han lod adskillige af dem dræbe under tortur.”

 

Samtidig med at Gorm var konge i Jylland, var den tyske kejser Henrik den 1. i gang med at erobre de slaviske områder syd for Danmark for at gøre dem kristne – og snart ville Danmark stå for tur. Inden denne proces påbegyndtes, døde Gorm den Gamle, og sønnen Harald blev konge af Danmark. Dette skete senest i 958, måske endda allerede omkring 940, og som den første samlede Harald det danske rige under sig. Oprindelig har han sikkert ”kun” været konge af Jylland, men det lykkedes ham at samle hele landet. Det påstår han i al fald på den store Jellingesten, hvor han bl.a. skriver:

 

Den Harald som vandt sig Danmark al og Norge og gjorde danerne kristne

 

Det sidste er ikke mindst vigtigt. Hvad er det, der sker i tiden mellem Gorms grumme holdning til de kristne og sønnens handling, der med et slag gør Danmark kristent?

 

Harald er en ny type konge. Han rejser ud i Europa og oplever de forskellige kongelige hoffer. Blandt andet mødes han med den tyske kejser, Otto den Store, Henrik den 1.s afløser, der ligeledes er opsat på at kristne verden. Det går op for Harald, at den eneste måde, han kan undgå, at Danmark blive mål for et regulært korstog, er ved, at han officielt lader landet kristne. Markeringen sker med den store Jellingesten, hvor han proklamerer, at han gjorde danerne kristne og får udhugget et billedet med den korsfæstede Kristus (Hvidekrist).

 

Stenen er ikke den eneste runesten med et kors på - langt fra! På Lolland har vi fx Tillitsestenen, der er én blandt syv runesten fundet på Lolland-Falster.

 

I 1050 er Danmark formentlig helt kristent. Mange af de ældste bevarede kirker stammer fra denne periode. Dette gælder også for de ældste af kirkerne på Lolland og Falster. Selv om de første kirker i Danmark typisk var af træ, kom der hurtigt stenkirker til. I 1000- og 1100-årene blev de bygget af natursten, og senere vandt den nye byggestil med teglsten frem.

Middelalderen - Tillitse
Kampen mellem Odin og Hvidekrist