Et imponerende bygningsværk

Resens kort over Maribo med kloster og kirke

Resens kort fra ca. 1670 viser både byen og klosterområdet med kirken

 

Om bygningsværket, der udgjorde klosteret i Maribo, ved vi desværre forbløffende lidt. Dette skyldes bl.a., at det for størstedelens vedkommende blev revet ned over mange hundrede år, og at der aldrig er udført en samlet optegning af bygningsmassen.

Vi ved dog, at det tidligere bestod af kirke, et munkekloster syd for kirken og et nonnekloster nord for.

 

Ud fra Resens kort fra ca. 1670 kan man se, at både nonne- og munkeklosteret havde to såkaldte fratergårde, det vil sige gårdspladser omsluttet helt eller delvist af bygninger. Endvidere synes det, som om der er tale om store bygninger i to etager. Det sidstnævnte kan man også iagttage ved at studere den bestående kirke, hvor man enkelte steder kan se spor af nu tilmurede døre oppe i 1. sals højde.

 

Maleri af Maribo domkirke, ca. 1800

Maleri af kirken fra ca. 1800

 

På et maleri, der viser kirken set fra søen fra omkring 1800, ser man troligt en af munkeklosterets bygninger beliggende til højre for kirken. Bemærk de små vinduer i 1. etage, hvor nogle har åbne luger. Det var formentlig her, munkene boede i middelalderen.

 

Det, vi kender til klosterets bygninger, er det, vi ved fra gravningerne i starten af 1900-årene og efterfølgende iagttagelser i jorden i forbindelse med fx kabelarbejde.

I 1989 opgjorde Hanne Dallerup Koch de fundne fundamenter, hvilket ses på tegningen her.

 

Fundamentstegning

Fundamentstegning over de bygninger vi kender i dag

 

På baggrund af den indsamlede viden om klosterets bygninger har museet lavet en skitse af, hvordan klosteret måske har set ud.

 

Rekonstruktionstegning

Rekonstruktionstegning af klosterets bygninger

 

På rekonstruktionen er kirken markeret med en teglstensrød farve. Bygninger og konstruktioner, vi kender lidt til fra gravninger, har en lys teglstensfarve, og bygninger, vi kun gætter os til ud fra gamle kort som Resens, er hvide.

 

Senmiddelalderen - Maribo kloster
Lægevidenskab i klosteret