Reventlow og grevskabet Christianssæde

Barokbygningen på grevskabet Christianssæde

Barokhovedbygningen fra ca. 1690 på grevskabet Christianssæde udstrålede med sin symmetriske facade og isolerede placering for enden af avlsgården orden, magt og kontrol – helt i tråd med enevældens idealer.

 

Hvor: Pederstrup, Pederstrupej 124, 4943 Torrig L.

 

I 1775 arvede den 27-årige C.D.F. Reventlow grevskabet Christianssæde på Lolland. Dermed blev Reventlow ikke blot lensgreve, men også storgodsejer med hele seks herregårde, 11 kirker, 270 fæstegårde og lidt færre husmandssteder under sig. Med den nye status fulgte ansvaret for henved 2.500 personers liv og levned, der som fæstebønder og husmænd var undergivne på grevskabet, og som Reventlow havde ansvaret for - på godt og ondt.

 

I 1700-tallet fungerede herregårdene som statens forlængende arm i lokalområdet. Som besidder af en herregård var ejeren pålagt at udføre statslige opgaver som skatteinddrivelse og soldaterudskrivning af deres fæstegods mod at besidde en række rettigheder og privilegier. Det var blandt andet skattefrihed for de jorder, der blev drevet direkte under herregården, råderet over lokalbefolkningen og herlighedsværdier som jagt- og fiskeret. På grevskaber som Christianssæde havde besidderen yderligere en række særrettigheder. Grevskabet – der var klausuleret og for evig tid skulle være i slægtens eje – var blandt andet udlagt som selvstændig retskreds, hvor besidderen måtte indstille kandidater til dommerembedet, ligesom kirkerne og de tilhørende tiender også hørte til. Sammen med amtmandsmyndighed og hals- og håndsret over lokalbefolkningen var storgodsejere som Reventlow i 1775 på mange måder at regne for en lille kopi af den enevældige danske konge i deres egne riger. Overholdt Reventlow lovgivningen, og betalte han ellers de rigtige skatter, kunne han her regere uden statens indblanding.

Hør lyddramaet om Oplysningstiden
Landbrugssamfundet
Oplysningstiden
Reventlow og individets fremkomst
Mellem venner og fjender
Fra undersåt til borger
Kort over Pederstrup