Arbejderne på barrikaden

Arbejder på skibsværftet

Foto: https://www.givdetvidere2017.d

 

Bibrostræde og Tolderensstræde var to smalle forbindelsesveje mellem havnen og byen. Bibrostræde hed tidligere Bybrostræde, da den førte ned til Byens Bro på havnen. Mange huse her er bygget som boder, dvs. som boliger for arbejdere og håndværkere. Bl.a. har ØKs stifter H.N. Andersen selv boet i strædet. I starten af mellemkrigstiden og op gennem de brølende 1920’ere havde værftet opsving, og der blev bygget boliger til arbejderne i byen. Børskrakket 1929 og den store depression ændrede dog levevilkårene for mange arbejdere, også i Nakskov. Her var mange sæsonledige over vinteren bl.a. fra skibsværftet.

 

De gentagne korte ansættelser gjorde, at mange, især unge ufaglærte, ikke nåede at optjene understøttelse i a-kasserne, og derfor var de henvist til hjælpekasserne med hjemløshed til følge. I december 1930 oprettedes en lokalafdeling af DAO (De Arbejdsløses Organisation) i Nakskov, og på et byrådsmøde 2. februar 1931 stillede DAO krav om hjælp til de nødlidende. I sidste ende skete der dog ikke meget, og da Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) indkaldte til protestmøde 1. maj 1931, nedlagdes der forbud mod mødet af Nakskovs politimester. Mødet afholdtes alligevel, og det endte med voldsomme sammenstød med knippelbevæbnede betjente. Dagen efter, d. 2 maj, herskede der revolutionsstemning blandt arbejderne, og en stor demonstration pågik. Hele dagen igennem kom det til voldsomme kampe med politiet, og politimesteren tilkaldte forstærkning fra både politi og militær. Dagen efter foretoges masseanholdelser blandt kommunister og "skadelige elementer". De fleste slap med bøde, men hovedmændene fik fængselsstraffe. Denne revolution fik stor betydning for Nakskovs identitet som arbejder- og havneby. Og i dag har en stor del af Nakskovs ældre befolkning haft en eller anden tilknytning til skibsværftet og arbejderbevægelsen. Bl.a. Skibstømrernes Fagforening, der blev oprettet allerede i 1913 og overgik til værftet i 1917 fra det gamle træskibsværft, og Teknisk Landsforbund, hvor en del af værftets teknikere var medlemmer.

Mellemkrigstiden - Nakskov Skibsværft
Arbejderbyen Nakskov
Kvinder & børn/unge