Arbejderbyen Nakskov

Panorama over skibsværftet med Nakskov som baggrund

Foto: https://www.givdetvidere2017.d

 

Sofus Bresemann var socialdemokratisk borgmester i Nakskov i perioden 1914-1928 og ligeledes bestyrelsesmedlem i A/S Nakskov skibsværft fra 1916-1929. I sit embede arbejdede han på at forbedre forholdene for arbejderklassen og de fattige. Frem til 1920 fik han indført gratis skolelæge og skoletandlæge. Han fik afskaffet skolepenge i Nakskov kommune samtidig med, at der blev bygget nye skoler, idrætsanlæg og badefaciliteter. Derudover arrangerede han børnebespisning, og fik opført både et nyt sygehus og alment boligbyggeri.

 

Sofus Bresemann var den drivende kraft i at gøre Nakskov til et foregangssted og mønstereksempel for børneforsorg og social- og sundhedspolitik – også kaldet Kommune-socialisme. Dette var en udvikling, som skibsværftets arbejdere og deres familier nød godt af. Dog havde skibsværftet allerede d. 25. januar 1918 oprettet en Syge- og Hjælpekasse, som kunne udbetale sygedagpenge i tilfælde af sygdom i mere end to dage, så længe man var medlem. Derudover støttede kassen også med begravelseshjælp for begge ægtefæller.

 

Sofus Bresemann var blot den første i en lang række af socialdemokratiske borgmestre i arbejderbyen Nakskov. Faktisk har den røde linje holdt ved helt frem til 1998, før der kom et andet parti til magten.

Mellemkrigstiden - Nakskov Skibsværft
Arbejderne på barrikaden
Kvinder & børn/unge