Trygge Slot

Nordvolden af Trygge Slot

Nordvolden af Trygge Slot

 

I efteråret 2016 foretog Museum Lolland-Falster en mindre arkæologisk undersøgelse på højdedraget ved Virketsøen i jagten på voldstedet, der i folkemunde kaldes Trygge Slot. Undersøgelsen viste, at en terrænhævning umiddelbart nord for ejendommen Voldstedgård repræsenterer resterne af et mindst 185 meter langt, 18-20 meter bredt og optil seks meter højt voldforløb. Voldforløbet er den sydlige afgrænsning af det ca. 580 meter lange voldsted. Samlet set er voldstedet ca. 5 ha stort. Det afgrænses mod nord, ved golfbanen, med en stor og synlig vold. Tre kulstof-14 dateringer har dateret voldanlægget til perioden mellem 900 og 1200 e.Kr. 

 

Gennem en årrække har dateringen af voldene i Hannenovskov været diskuteret med referencer til det fælles tilbagetrækningssted, som Saxo omtaler i sin danmarkshistorie som Falsters Virke. Dateringsmæssigt passer Trygge Slot til Saxos skildringer af falstringernes fælles fæstning, som beskrives i sen vikingetid/tidlig middelalder-afsnittet. Voldstedets strategiske placering på Midtfalster, umiddelbart vest for landsbyen Virket, sammenholdt med størrelsen og sydvoldens mange udbygningsfaser giver håb om, at yderligere undersøgelser kan be- eller afkræfte, hvorvidt det er Trygge Slot, der er Falsters Virke.

Jernalder - Virketvolden