Virketvolden

Virketvolden strækker sig ind gennem skoven

Virketvolden strækker sig ind gennem skoven

 

Hvor: Virket, på parkeringspladsen ved Tresnippen i Hannenovskoven hvor Fjællebrovej, Virketvej og Hannenovvej mødes, 4863 Eskilstrup

 

Virket er en forsvarsvold fra jernalderen. Voldanlægget ligger midt på Falster, og er strategisk placeret ud fra et både militært, økonomisk og administrativt synspunkt.

 

Voldforløbet – bestående af volde og voldgrave – er i dag synligt over en strækning på ca. 1300 meter gennem Hannenovskoven, fra Tresnippen ved Virketvej til Listrupvej. I alt indhegner volden et område på ca. 1 km², og er dermed blandt de største voldanlæg fra Danmarks oldtid. Voldene danner en halvcirkel, som udgår fra de sumpede områder ved Tingsted å. Den østlige del af anlægget består af et tredobbelt voldsystem, mens den nordvestlige del består af en enkel vold med voldgrav. Voldene har en bevaret højde på 0,5-0,75 meter og en bredde på mellem 4,5 og 6 meter, mens voldgravene har en dybde på ca. 1 meter og en bredde på mellem 2 og 4,5 meter. Langs med voldforløbet ses anlæg, der kan have fungeret som forpladser eller bastioner.

 

Virkets præcise alder kendes ikke, men voldanlæggets funktion skal ses i sammenhæng med dets strategiske placering samt flere rige gravpladser og specielle skattefund nær forsvarsvolden, heriblandt fundet af Hannenovringen. Voldanlægget og fundene vidner om, at en magtfuld elite må have haft kontrol over området i den yngre jernalder.

Hør lyddramaet om Jernalderen
Trygge Slot
I centrum af Falster
Saxos virke?
Hannenovringen
Kort over Virket