Danmark i forandring

Mindeblad for Frederik d. sjette og Frederik d. syvende

Mindebladet er et litografi. Det gengiver øverst Frederik VII med hans rytterstatue på den ene og den tapre landsoldat på den anden side. Derunder henholdsvis C.D.F. Reventlow og Colbjørnsen på hver sin side af en oval, hvori C. Berg, N.F.S. Grundtvig, B. Christensen, S. Høgsbro og C. Alberti er gengivet. Derunder et portræt af Frederik VI omgivet af Frihedsstøtten og Bernstorffstøtten.

 

Teksten på mindebladet lyder:

”Frederik d. VII. Alt hvad han har grundet til Danmarks Gavn Gud give det Held og Fremme. Og brænder kun Hjærtet for Sandhed og Ret skal Tiden nok vise vi tænkte ej slet.

Frederik d. VI. Mildelig löste han Bondens Baand og rörtes ved Negernes Klage.”

 

Det danske samfund var gennemgribende blevet forandret efter vedtagelsen af Grundloven i 1849, men regeringen blev fortsat udpeget af kongen. Først efter 1901 blev styret regulært parlamentarisk, så regeringen rent faktisk repræsenterede Folketingets flertal.

 

Efter nederlaget til Preussen i 1864 valgte Danmark at være neutral i den europæiske storpolitik i slutningen af 1800-tallet. Bismarck havde i 1871 samlet de tyske stater i et kejserrige. Samme år som den danske arbejderbevægelse opstod. Med en grundlovsændring i 1915 fik kvinder og tjenestefolk også valgret.

Industrialiseringen - Holeby Sukkerfabrik
Brødrene Frederiksens industrieventyr
Byen og fabrikken
Arbejderbebyggelse & udenlandske landarbejdere