Brødrene Frederiksens industrieventyr

Lokomobil fra John Fowler i Leeds

Til den grundige jordbehandling anskaffede brødrene Frederiksen sig to nye lokomobiler på 14 hk fra John Fowler i Leeds. Det ene af disse befinder sig på Frilandsmuseet i Maribo.

 

Grundstenen til Sukkerfabrikken Lolland blev lagt på en bar mark ved landsbyen Holeby mellem Maribo og Rødby af brødrene Erhard (1843-1903) og Johan Ditlev Frederiksen (1846-1926) i december 1872. Efter endt uddannelse på Landbohøjskolen var brødrene på inspirationsrejser i Europa. Her blev de overbevist om, at det kunne lade sig gøre at producere roesukker i Danmark – i konkurrence med det vestindiske rørsukker. Brødrene meddelte, at de ville starte en roesukkerfabrik på Lolland i april 1872, samme måned som finansmanden C.F. Tietgen stiftede De danske Sukkerfabrikker A/S.

 

Know-how, maskiner og tegninger af bygninger og maskiner blev importeret fra Tyskland, men brødrenes sukkerfabrik fik en hård start. Lolland-Falster blev ramt af en stormflodskatastrofe med mange omkomne den 13. november, måneden før grundstenen blev lagt, og de lokale landmænd var uvillige til at indgå kontrakter om levering af roer til produktionen, hvorfor brødrene selv måtte dyrke dem. Det var ligeledes svært at skaffe medarbejdere til byggeriet, da der i samme periode blev anlagt jernbaner på øerne. Og endelig blev der i 1873 indført en skat på roesukker.

 

Sort/hvid billede af Højbygaard Sukkerfabrik i drift

 

Eventyret varede ikke længe, og efter en konkursbegæring i 1877 endte kreditorerne med at overtage sukkerfabrik og avlsbrug. Dog fortsatte fabrikken med at producere sukker under navnet Højbygaard Sukkerfabrik frem til den sidste roekampagne i 1960.

Industrialiseringen - Holeby Sukkerfabrik
Danmark i forandring
Byen og fabrikken
Arbejderbebyggelse & udenlandske landarbejdere