Arbejderbebyggelse & udenlandske landarbejdere

Sukkerfabrikken set fra luften

Holeby sukkerfabrik set fra oven

 

Den planlagte arbejderbebyggelse ”Havebyen” fra 1873 blev opført som 21 dobbelthuse med tilhørende nyttehaver. Havebyen i Holeby er et tidligt dansk eksempel på den slags bebyggelse til fabriksarbejdere, der byggede på en bestemt planlægningsidé om lys og luft til medarbejderne, som brødrene Frederiksen havde set det i Tyskland.

 

De danske sukkerroedyrkede hyrede i første omgang danske og svenske sæsonarbejdere. Fra begyndelsen af 1890erne begyndte den danske import af sæsonarbejdere fra Polen og Ukraine. Arbejdsgiverne havde en regulær importorganisation: Foreningen for Tilvejebringelse af Arbejdskraft for Landbruget i Danmark. Når en del af sæsonarbejderne endte med at blive indvandrere, skyldtes det ikke mindst udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914. En lang række af sæsonarbejderne kunne simpelt hen ikke rejse hjem. I alt endte mellem 3.000 og 4.000 polakker med at indvandre til Danmark.

 

De danske arbejdere havde en ambivalent holdning til sæsonarbejderne. På den ene side stillede de sig solidariske og gjorde opmærksom på, at de polske arbejdere ikke altid blev behandlet lige ordentligt. På den anden side blev polakkerne betragtet som løntrykkende konkurrenter.

 

Havebyen

Havebyen, der var opført til fabrikkens arbejdere.

 

Arbejdsgiverne fik i 1905 ikke så mange arbejdere, som de havde bestilt, fordi Danmark havde fået et dårligt ry hos polakkerne. På den internationale socialistkongres i Tyskland i 1907 enedes man om at bakke op om reformer og beskyttelseslove, der sikrede udlændingene samme rettigheder som landets egne arbejdere. Polakloven fra 1908 regulerede kontrakt- og lønforhold, forsikring og boligforhold. Syd for Holeby i alléen mellem Lungholm og Højbygård, eksisterer den endnu velbevarede og fredede Tågerup polakkaserne fra 1911, der blev bygget til indkvartering af de polske sæsonarbejdere.

Industrialiseringen - Holeby Sukkerfabrik
Danmark i forandring
Brødrene Frederiksens industrieventyr
Byen og fabrikken