Gedser Marinestation

Overvågningsanlægget ved Gedser sydspids

Overvågningsanlægget ved Gedser sydspids

 

I over 40 år var dansk militært forsvar således indrettet efter, at fjenden var i øst. Warszawapagtens interesser og Danmarks strategiske placering gjorde landet til en vigtig brik i øst-vest-konflikten. Og her lå Gedser i forreste linje.

 

Allerede i 1947 begyndte Søværnet byggeriet af en marinestation i Gedser, selvom forsvaret stadig kun var ved at beslutte, hvordan forsvaret af Danmark skulle indrettes. Gedser blev dog anset som et vigtigt punkt i forhold til at kunne overvåge skibstrafikken i Østersøen. Det samme havde tyskerne vurderet under besættelsen, da de på samme sted byggede en observationspost og radarstation i 1941.Den 27. marts 1948 kunne den nye marinestation tages i brug og blev officielt indviet som Marinestation Gedser – forkortet MAS GED. Marinestationen omfattede på det tidspunkt en ny hovedbygning i røde mursten og med rødt tegltag. Det var en enkel, men elegant bygning. Marinestationen rummede indkvartering, kontorer, køkken, og hvad den lille besætning ellers skulle bruge for at kunne opretholde et beredskab i døgndrift.

 

De første radarer på stationen havde en begrænset rækkevidde og præcision og blev senere udskiftet med mere moderne typer. I 1967 kom en helt ny radar til. For at give radaren en større rækkevidde blev den opstillet på et 30 meter højt betontårn, som blev et markant og meget synligt vartegn for marinestationen.

 

I 1967 var besætningen vokset ud af den gamle bygning, og samtidig havde soldaternes krav til beboelse ændret sig. Marinestationen fik derfor en ny bygning til indkvartering. Bygningen blev opført i gule mursten efter forsvarets nye ”kollegieprincip” med større, lysere og mere åbne arealer, der skulle være mere attraktive for både værnepligtige og kontraktansatte. Samtidig fik marinestationen i kælderen på den nye bygning et helt nyt operationsrum.

 

Med ny teknologi blev Gedser Marinestation overflødig efter år 2000, og i 2007 nedrev forsvaret det høje radiotårn for i 2011 også at nedrive den røde bygning. Tilbage var gulstensbygningen fra 1967, der i forbindelse med et byfornyelsesprojekt i Gedser blev indrettet til formidling af området og med lokaler til møder og arrangementer.

Efterkrigstid og samtid - Gedser Marinestation
Flugt over Østersøen