Flugt over Østersøen

To unge østtyskere fotograferet på dækket af Gedser Rev Fyrskib samme med den kajak, de flygtede i

To unge østtyskere fotograferet på dækket af Gedser Rev Fyrskib samme med den kajak, de flygtede i.

 

I tiden mellem 1961 og 1989 flygtede mere end 6000 østtyskere over Østersøen. Ca. 1000 personer blev fanget i flugtforsøget, og flere end 150 personer druknede.

 

Da den østtyske grænse blev lukket i 1961, blev nye udveje opsøgt. På den tid var det muligt for DDR-borgere at tage på turistsejlads fra Warnemünde til Gedser - de måtte dog ikke gå i land. Dette afstedkom skæbnesvangre hændelser på Gedser Havn, hvor østtyske passagerer kropsliggjorde begrebet afhopning. Det lykkedes adskillige personer at flygte ved at hoppe over bord ved Gedser Fyrskib eller direkte ved havnekajen. DDR svarede først ved at sætte masser af håndfaste sikkerhedsfolk på bådene, og siden lukkede man turistruten. Danskernes folkelige genmæle var nemlig at demonstrere på havnen og starte en debat om, hvorvidt de østtyske skibe overhovedet skulle have lov at anløbe Gedser.

 

Østtyskere søgte med stor kreativitet og livet som indsats at forcere Østersøen på deres vej til Vesten. De flygtede i kajak, i gummibåd eller på surfbræt, med vindkraft eller specialbyggede undervandsmotorer – nogle svømmede i hjemmelavede våddragter, da neoprendragter var meget svære at opdrive. Det hændte, at en fisker fik et lig i nettet, og en tåget dag fandt Marinestationens folk to stærkt forkomne personer ude ved bundgarnspælene.

Langt fra alle flugtforsøg lykkedes, og når flygtninge blev samlet op af egne landsmænd, ventede en ofte ydmygende håndtering og årelang fængselsstraf for republik-flugt.

Efterkrigstid og samtid - Gedser Marinestation
Gedser Marinestation