I et hjørne på et mørkt loft

Et gammelt loft

 

Museum Lolland-Falster har ved gennemgang af vores bygninger fundet en gammel, støvet papkasse i et hjørne på loftet af Stiftsmuseet.

 

Papkassen var lukket med kraftigt sejlgarn, bundet med en solid knude. Den var mærket ”J. Olsen” og ”Til Gjennemgang”. Dette er håndskrevet med blæk på gulnet papir. Derudover var der en anden – maskinskrevet – seddel: ”Genstande fundet ved gennemgang 1972, se sag nr. 801-1972-1667, Q. R.”

 

Da papkassen blev åbnet, viste det sig, at den indeholdt 12 genstande af meget forskellig art: en økse af jern, et gammelt fotografi, en grøn stenøkse, et smykkekors, et lerkar, en medalje, en mursten, en lille læderpung, en seglstampe, en skrivemaskine, to sølvbægre og et sværd.

 

Nogle genstande var indpakket i avispapir fra 1972, og det må derfor antages, at disse genstande er nedpakket i dette år. Andre genstande var indpakket i silkepapir. Øverst i papkassen lå en lille papirlap, hvorpå der med håndskrift står: ”Proveniensen skal undersøges, se mine Noter, Notesbog XXIV” og et maskinskrevet notat, der oplistede de silkepapirsindpakkede genstande, og som var underskrevet med initialerne Q. R. Derudover indeholdt papkassen ikke yderligere.

 

De tolv genstande er generelt af meget høj kvalitet, og Museum Lolland-Falster vil derfor satse hårdt på at løse gåden omkring de tolv genstande og deres oprindelse.

 

”Museet har brug for hjælp til at få identificeret de tolv genstande og igangsætter derfor et crowdsourcing-projekt rettet mod de unge,” fortæller projektets leder, Orla Juul. ”Det er første gang i museets historie, at vi bruger crowdsourcing-metoden, men vi mener, at i forbindelse med netop disse genstande vil der være megen hjælp at hente hos de unge, der jo både er gode til at tænke ud af boksen og til at færdes i den digitale verden.”

 

Så vi håber, at rigtig mange unge og familier vil tilmelde sig projektet, så de tolv genstandes mysterier kan løses.

 

De tolv genstande er udstillet i Orla Juuls kontor på første sal på Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo. Orla Juuls kontor vil være åbent i museets åbningstid i hele projektperioden. Der er gratis entré for børn og unge op til 18 år, entré for voksne 50 kr.

 

Tilmelding til projektet:

Hvis du vil være med til at løse mysteriet om de tolv genstande, så skal du sende en mail til Orla Juul. Skriv dit navn eller jeres navne og et gruppenavn, hvis I gerne vil være en gruppe. Send din mail til [email protected]