Magasin

Interiør fra magasin

Genstandene placeres systematisk på museets magasiner.

 

Et vigtigt element i det forebyggende bevaringsarbejde er gode magasiner. Et magasin skal sikre genstandene mod skadedyr, tyveri, brand og vand. Erfaringer fra de sidste ti år viser, at indtrængning af vand i forbindelse med f.eks. skybrud og tø er en stærkt øgende risikofaktor i arbejdet med sikring af kulturarven.

 

Tidssvarende magasiner sikrer, at nedbrydning forsinkes. Derfor har Museum Lolland-Falster gennem de sidste år arbejdet målrettet med planer om en ny magasinbygning. Et nyt magasin vil først og fremmest være et stort løft til den forebyggende konservering af samlingerne. Ved at kunne opmagasinere genstandene under kontrollerede forhold med hensyn til relativ fugtighed (RH) og temperatur vil de kunne bevares længere ud i fremtiden end under dagens forhold.

 

Når man er i stand til at sikre et stabilt magasinklima uden større udsving vil hastigheden, hvormed genstandene nedbrydes, nedsættes betydelig. Det medfører mindre behov for aktive konserverende indgreb i den enkelte genstand, hvilket igen betyder lavere omkostninger. Derudover giver det forskningsmæssigt bedre samlinger, idet man har mulighed for at udføre flere materialeanalyser på ikke-behandlede genstande.