Fundenes vej

Arkæologer i gang med fundbehandling

 

Når et arkæologisk fund udgraves i felten, forsynes det med journalnummer, lokalitet og fortløbende fundnummer, som viser på hvilken udgravning, det er fundet. Blandt det indsamlede materiale kan være flint- og trægenstande, keramik, ben- og pilespidser, dyre- og fiskeknogler. Ved hver arbejdsdags afslutning hjemtages alle udgravede fund for at blive vasket, soldet, floteret og tørret på museets feltstation. Da det ikke er alle fund, som er velegnede til at blive vasket og tørret, sker der en vurdering af fundene, inden den videre behandling.

 

Udover vask, tørring og pakning af fund sker der ligeledes en grundig dokumentation i form af registrering, fotografering og genstandstegning samt eventuelt 3D scanning og konservering.

 

Arkæolog i gang med fundbehandling

 

Fundene registreres i MUD (Museernes Udgravningsdata) med en række relevante informationer som blandt andet fundnummer, materiale, genstand, datering, antal, beskrivelse, mål og fundkontekst. På baggrund af indtastningerne i MUD er det muligt at udarbejde spredningskort, der viser forskellige genstandstypers placering. Efter registreringen pakkes fundene i emballage velegnet til bestemte genstandstyper. Bagefter skal fundene enten opbevares på museets magasin eller indgå i en af museets udstillinger.

 

Se mere om fundene og deres vej fra jorden til museets samling