Bevaring og konservering

Foto: Detalje af museets cembalo

Forebyggelse er den bedste bevaring.

 

Bevaring af et museums samlinger varetages bedst, mest effektivt og økonomisk ved at forebygge. Forebyggelse kan foregå ved rutinemæssig frysedesinficering af organiske genstande inden placering/replacering på museets magasiner. Mindre genstande fryses i egen kummefryser (-40C), mens der hvert år lejes en frysecontainer til frysning af større genstande.

 

Museum Lolland-Falster råder over begrænsede muligheder for at udføre aktive konserveringsindgreb. Der udføres frysning, enkelte limninger samt generel rengøring/vedligehold. Herudover udfører Bevaring Sjælland størstedelen af de nødvendige konserveringsindgreb for Museum Lolland-Falster.

 

På bevaringsområdet står Museum Lolland-Falster for ud- og indlån til andre museer, samt tilsyn med uddeponerede genstande. Bevaringsafdelingen arbejder ligeledes med at montere og sikre genstande, rådgive om lyssætning, luftfugtighed og forebygge skadedyrsangreb i forbindelse med museets faste og midlertidige udstillinger.