Pressemeddelelse 12. august 2020

Arkæologer kan efter udgravningerne på Torvet i 2019 med en vis sikkerhed sige, at Nykøbing eksisterede som by fra engang sidst i vikingetiden eller i den allertidligste middelalder. Det er nogle kulstof 14-dateringer, som bringer arkæologerne nærmere årstallet for byens grundlæggelse.

Nykøbing Falster spirede frem sidst i vikingetiden

Kulstof 14-dateringer fra torvet i Nykøbing Falster viser begyndende bydannelse sidst i vikingetiden.

Torvet i Nykøbing Falster har altid ligget hvor det ligger, og gennem de seneste 1000 år har der været handlet i gaderne omkring torvet.

Det kan arkæologerne konkludere efter deres udgravninger i 2019 i forbindelse med renoveringen af torvet. De kan nu også med en vis sikkerhed sige, at Nykøbing eksisterede som by fra engang sidst i vikingetiden eller i den allertidligste middelalder.

Det er nogle kulstof 14-dateringer, som bringer arkæologerne nærmere årstallet for byens grundlæggelse, fortæller leder af udgravningerne museumsinspektør Signe Fog Mogensen.

- Vi har fået foretaget to kulstof 14-dateringer af de allernederste aktivitetslag under torvet, og de daterer laget til perioden mellem år 1028 og 1210, siger Signe Fog Mogensen.

Når alle forbehold tages, så tyder det på, at Nykøbing Falster er opstået på overgangen mellem vikingetiden og den tidlige middelalder engang i anden halvdel af 1000-tallet eller i begyndelsen af 1100-tallet, og at byen opstod der, hvor Torvet ligger i dag.

Håndværkergade langs torvet
Under udgravningen af torvet fandt Signe Fog Mogensen og hendes kollegaer en stor mængde jernslagger. Det er formodentlig spor efter en smedje, som var i brug i Nykøbings spæde barndom. Tidligere har arkæologer undersøgt en affaldsgrube, som lå i samme niveau som smedjen. Den indeholdt affald fra et kammagerværksted, som ligeledes eksisterede i byens tidligste tid.

- Når man stykker de iagttagelser sammen, leder det tankerne hen på, at der allerede sidst i vikingetiden lå en håndværkergade ud til en åben plads langs det nuværende torvs østlige side, siger Signe Fog Mogensen og tilføjer, at den åbne plads senere udviklede sig til byens torv.

Hun savner dog stadig mere konkrete beviser i form af flere dateringer og egentlige genstande, som stammer fra vikingetiden og den tidlige middelalder, før hun kan sige noget mere håndfast om det allerældste Nykøbing, andet end at byen sandsynligvis opstod omkring torvet for lidt under 1000 år siden.

Signe Fog Mogensen vil ikke udelukke, at nye udgravninger og nye fund kan vise, at byen er endnu ældre.

Hus fra 1300-tallet
Under udgravningerne på torvet fandt arkæologerne meget velbevarede rester af en bageovn fra 1500-tallet i nærheden af Bjørnebrønden.

Det viser sig, at det hus, som ovnen blev bygget i, nu kan dateres takket være to små korn.

- Vi har kulstof 14-dateret husets opførelse til engang i 1300-tallet ved hjælp af korn tabt i de nederste lag af gulvet, som er blevet skiftet utallige gange, indtil man lagde det fine stengulv i 1500-tallet og opførte en bageovn, siger Signe Fog Mogensen.

Huset stod frem til engang i 1700-tallet, hvor det blev revet ned.

--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

Pressebillede:


Gråt lag fra udgravningsprofil

Det mørkegrå lag midt i billedet under brolægningen blev dannet i Nykøbing Falsters ældste tid. Det er her, arkæologerne har fundet det trækul, som daterer grundlæggelsen til slutningen af 1000-tallet og begyndelsen af 1100-tallet. Foto: Signe Fog Mogensen, Museum Lolland-Falster.

Udgravningen på Torvet 

Arkæolog Signe Fog Mogensen i orange vest under udgravningerne på Torvet i 2019. Foto: Museum Lolland-Falster.

Museum Lolland-Falster
Frisegade 40, 4800 Nykøbing Falster

Tlf.: 54 84 44 00
Mail: post@museumlollandfalster.dk

Telefontid:
Tirsdag - torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Afmeld