Industri og andelsbevægelse - 1870-1945

Nakskov Skibsværft

 

Nakskov Havn

Nakskov Havn

 

Turen tager udgangspunkt i fortællingen om Nakskov Skibsværft, om værftets betydning for byen, havnen, byens historie, og hvordan byen var et socialdemokratisk eksempel til efterfølgelse. De lange linjer trækkes til skibsværftets betydning for området, sat ind i en større national referenceramme.

 

Alexandra Andersen Damgaard

Foredragsholder: museumsinspektør Alexandra Andersen Damgaard

 

Historien om Rødbyhavn

 

Kort over Rødbyhavn

Kort over Rødbyhavn

 

Med baggrund i Stormfloden i 1872 og etableringen af et enormt beskyttende dige langs Lollands sydkyst startede man i 1870erne inddæmningen af Rødbyfjord samt senere anlæggelsen af en ny udskibningshavn for købstaden Rødby. Havnen og byen fik navnet Rødbyhavn.

 

Byens 100-årige historie rummer både etablering af en industrihavn med bl.a. stålskibsværft og jernbane og historien om åndssvageforsorgen ved grundlæggelsen af institutionen Rødbygård. Med anlæggelsen af Fugleflugtslinjen med motorvej, jernbane og færgehavn i 1963 blev byen udbygget med moderne parcelhuskvarterer, alm. boligbyggeri, kirke m.m., der viser, at der i 1960-70erne blev investeret mange ressourcer i byens fortsatte udvikling. Nu i de sidste år investeres igen i området forud for en fast forbindelse fra Rødbyhavn til Tyskland.


Lene Tønder Buur

Foredragsholder: museumsinspektør Lene Tønder Buur

 

Fremmede i Danmark: Roepolakkerne

 

Polske kvinder i roemarken

Polske kvinder i roemarken

 

I 1800-tallet rejste indvandrere fra forskellige lande til Danmark for at få sæsonarbejde. Den galiziske kvinde Marja Zdarowska rejste til Danmark lige inden Første Verdenskrig og valgte at blive i landet og få statsborgerskab. Marjas historie er typisk for de mange østeuropæere, der slog sig ned i årene fra ca. 1890-1929. Der vil blive vist eksempler på arkivalier og givet inspiration til, hvor man selv kan finde oplysninger.


Lene Tønder Buur

Foredragsholder: museumsinspektør Lene Tønder Buur

 

Modstandsbevægelsen på Lolland-Falster

 

Dette foredrag fortæller om udvalgte aktioner og hændelser foretaget af modstandsbevægelsen. Fra sprængninger og skuddramaer til et omfattende spionarkiv.

 

Alting har sin pris

 

Da den unge Mathilde Fibiger i midten af 1880-tallet udgav sin bog, Clara Raphaels Breve, vidste hun ikke, at hendes liv ville forandre sig for altid. Mathilde blev den danske kvindesags første pioner, men måtte betale en meget høj pris for sine holdninger.

 

Foredraget om Mathilde Fibigers liv suppleres med citater fra Clara Raphaels Breve.

 

 

Omvisninger
Ture
Booking