Efterkrigstid - efter 1945

Kirker i Guldborgsund Kommune

 

Guldborgsund Kommune rummer mere end 50 kirker og kapeller. De ældste er op mod 900 år, mens de yngste er bygget endnu i mands minde. Kirkerne ligger i dag som historiske fikspunkter i det moderne landskab.

 

Foredraget tager udgangspunkt i en konkret kirke fra hver af de 6 "gamle" kommuner. Fra kirkerne trækkes historiske tråde ud til de sidste næsten 1000 år på vor egn. Maglebrænde kirkes nye altertavle har gjort den lille fine middelalder kirke landskendt. I Gedser står en gul teglstenskirke bygget til det nye stationsbysamfund på Falsters sydspids i begyndelsen af det 20. århundrede. I Nykøbing Falster er Klosterkirken bygget af røde munkesten i 1400-tallet et monument over det middelalderlige gråbrødrekloster. Radsted kirke i røde teglsten med den tætte forbindelse til Krenkerup gods har en gang været kalket lyserød. Kippinge kirke er forbundet med middelalderlig valfart og Skt. Sørens kilde. Kettinge er, som Radsted, en af nutidens vejkirker, men den er også et besøg værd alene pga. sine kalkmalerier

 

Anna-Elisabeth Jensen

Foredragsholder: leder af kulturhistorisk afdeling Anna-Elisabeth Jensen

 

Historien om Rødbyhavn

 

Med baggrund i Stormfloden i 1872 og etableringen af et enormt beskyttende dige langs Lollands sydkyst startede man i 1870erne inddæmningen af Rødbyfjord samt senere anlæggelse af en ny udskibningshavn for købstaden Rødby. Havnen og byen fik navnet Rødbyhavn.

 

Byens 100-årige historie rummer både etablering af en industrihavn med bl.a. stålskibsværft og jernbane oghistorien om åndssvageforsorgen ved grundlæggelsen af institutionen Rødbygård. Med anlæggelsen af Fugleflugtslinjen med motorvej, jernbane og færgehavn i 1963 blev byen udbygget med moderne parcelhuskvarterer, alm. boligbyggeri, kirke m.m., der viser, at der i 1960-70erne blev investeret mange ressourcer i byens fortsatte udvikling. Nu i de sidste år investeres igen i området forud for en fast forbindelse fra Rødbyhavn til Tyskland.


Lene Tønder Buur

Foredragsholder: museumsinspektør Lene Tønder Buur

 

Flugtrute Østersø

 

I løbet af den kolde krig satte tusinder af østtyskere livet på spil ved at forsøge at krydse Østersøen for at nå til friheden, enten med kurs mod Vesttyskland eller mod Danmark. Dette foredrag fortæller historien om dem, det lykkedes for, og dem, der druknede.

 

 

Omvisninger
Ture
Booking