Bronzealder - 1700-500 f.v.t.

 

Stenalder og Bronzealder på Lolland-Falster

 

Med afsæt i kendte lokaliteter og vor viden om klima og topografi på Lolland Falster gennem de seneste 15.000 år gives et rids af det levede liv i vores område. En rejse, der går fra åben tundra over dybe skove med langt til nærmeste kyst, og en tid, hvor floder og søer var kontaktlinjer, til den tid, hvor havet steg, landskabet ændredes, og kystlinjen kom tæt på den, vi nu kender. En rejse fra stor mobilitet til bofasthed, fra jæger/samler til bonde.


Bjørnar Måge

Foredragsholder: museumsinspektør Bjørnar Måge

 

Find fortiden i landskabet

 

Med afsæt i konkrete lokaliteter på Lolland belyses, hvilke elementer i landskabet der har gjort disse lokaliteter interessante for fortidens mennesker. Et af målene med foredraget/turen er, at tilhørerne oparbejder evnen til selv at se, hvor i landskabet det er sandsynligt at finde aktivitetsspor fra forhistorisk tid. Et sekundært sigte med foredraget/turen er at give tilhørerne en øget forståelse for, hvor meget og hvordan de mange naturlige ændringer i landskabet, der er sket fra den seneste istid til nu, har påvirket det forhistoriske menneske.  


Bjørnar Måge

Foredragsholder: museumsinspektør Bjørnar Måge

 

Femernudgravningen

 

De arkæologiske udgravninger ved Rødbyhavn på Lollands sydkyst, der gennemføres i forbindelse med opførelsen af den kommende Femern Bælt forbindelse mellem Rødbyhavn og Femern, er et af de største arkæologiske projekter, Danmark nogensinde har set. Projektet har - på grund af de enestående bevaringsforhold for organiske materialer i de nu inddæmmede tidligere fjorde - genereret store mængder materiale, der ved yderligere forskning vil give os en øget viden om den forhistoriske befolknings udnyttelse af de kystnære områder i perioden fra ældre stenalder til bronzealder. Ved foredraget fortælles hele historien fra de indledende forundersøgelser over de meget omfattende udgravninger til, hvad resultaterne foreløbig har kunnet fortælle os samt lidt om alle de praktiske udfordringer, der har været undervejs i denne proces. Sluttelig bliver der givet et kort rids af, hvad der venter ved de udestående undersøgelser på projektet.


Bjørnar Måge

Foredragsholder: museumsinspektør Bjørnar Måge

 

Fjerne Forbindelser - bronzealderen ved Svanevig

 

Landskabet ved Svanevig

Landskabet ved Svanevig

 

Svanevig er beliggende vest for Bandholm på det nordlige Lolland. Herfra er der udsigt ud over Smålandshavet, og i klart vejr kan man se ud til Askø. Nord for Birketvej kan man se en række af gravhøje, der ligger meget tydeligt i landskabet. Med udgangspunkt i de gamle grave fokuserer foredraget på den ældre bronzealders fjerne forbindelser, statussymboler og religion.  


Marie Brinch

Foredragsholder: museumsinspektør Marie Brinch

Omvisninger
Ture
Booking