Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster

Czarens Hus

 

Bliv medlem af Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster

 

Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster har til formål at værne om og skabe interesse for gamle bygninger, bybilleder og lignende af kulturel værdi i og omkring Nykøbing F. og udbrede kendskabet hertil.

 

Vi arrangerer rejser og udflugter til historiske steder og sætter aktiviteter i gang, der kan have bevaringsmæssig og historisk interesse.

 

I samarbejde med Museum Lolland-Falster afholder foreningen foredrag, udgiver årbog og arrangerer udflugter.

 

Vi udpeger repræsentanter til:

 

  • Museum Lolland-Falster
  • Nykøbing Falster Facaderåd
  • Bevaringsfonden
  • Bygningsforbedringsudvalget
  • Kulturelt Samråd

 

Kulturmindeforeningen afgiver høringssvar til kommunen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, bygningsbevaring m.v.

 

Foreningen er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

Har du spørgsmål eller lyst til at blive medlem af Kulturmindeforeningen kan du kontakte:

 

Formand

Anita Ulrik Sørensen

Præstevænget 1

4872 Idestrup

Anulrik@gmail.com

 

Følg os på Facebook eller finde flere informationer på vores hjemmeside www.kulturmindeforeningen.dk

 

Medlemskontingent:
Husstand kr. 200,- (inkl. 1 årbog)
Firma kr. 575,- (inkl. 2 årbøger)