Magt - Borg og Landskab

Tegning af borg under slag

 

Museum Lolland-Falster har i flere år været medlem af foreningen Magt - Borg og Landskab, der er en sammenslutning af borgforskere fra primært Danmark, men også fra Sverige, Norge og Tyskland.

 

Sammenslutningen forsøger at sætte fokus på samspillet mellem borgen og landskabet og derved analysere og diskutere alle aspekter af en borgs funktioner. Derved inddrages ikke kun det militære aspekt af borgen, men også det mere hverdagsprægede samt de statusgivende elementer. Samtidig lægger foreningen vægt på, at der også undersøges og forskes i de private borge og voldsteder, da der hidtil hovedsageligt har været forsket i kongelige borge.

 

Museum Lolland-Falster har siden 2013 været hjemsted for sekretariatet for sammenslutningen.