Samme interesse – to forskellige verdener - museets nyetablerede gymnasiesamarbejde

Museumsfolk og gymnasielærere i fuldt sving...
Museumsfolk og gymnasielærere i fuldt sving...

 

Hvad sker der når man lukker en masse museumsinspektører og gymnasielærere sammen og beder dem om at samarbejde om at formidle vores fælles historie til gymnasieelever?

 

Det kommer der en masse interessante diskussioner ud af, men også et fagligt indblik i hvordan historikere, etnologer og arkæologer arbejder forskelligt med historien, alt efter om de arbejder på et museum eller på et gymnasium.

 

Museets og gymnasiernes fælles projekt blev startet op i marts 2010 med en workshop i Skovpavillionen på Frilandsmuseet. Det var det første møde mellem de to verdener. Til at afholde et inspirationsoplæg havde vi inviteret Sally Thorhauge, gymnasielærer på Horsens Gymnasium og Ole Puggaard, Industrimuseet i Horsens. De to er initiativtagerne til Region Midts store udviklingsprojekt, Intrface . Intrface blev påbegyndt i 2008 og har til formål at få gymnasier til at anvende museerne i undervisningen og at få museerne til at målrette tilbud til gymnasierne, som er en gruppe, som vi alt for sjældent ser på museerne i undervisningssammenhænge. Intrface bygger på partnerskaber mellem museerne og gymnasierne. De to oplægsholdere fik inspireret os til at gå i krig med en ansøgning til Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje, og Maribo Gymnasium søgte midler i Region Sjælland på vegne af gymnasierne. Finansieringen faldt endeligt på plads i januar 2011, hvor Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium & Hf, Katedralskolen i Nykøbing og CELF fik bevilliget 196.800 kr. fra Region Sjælland, imens Museum Lolland-Falster fik bevilliget 124.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen.

 

Der er blevet afholdt i alt 4 workshops med deltagelse af en lang række historielærere og museumsinspektører fra Museum Lolland-Falster og de 4 uddannelsesinstitutioner. De to workshops blev afholdt i 2010 og de andre to i 2011. Undervisningsforløbene bliver afholdt i 2011. De 4 workshopforløb har udmøntet sig i fem konkrete undervisningsforløb i historiefaget. Således er der blevet produceret undervisningsforløb i følgende emner: Vikingetid, Renæssance, Industrialisering, Femø Lejr og et Kronologiforløb mellem dansk og historie. Hovedformålet med undervisningsforløbene og samarbejdet er at gøre historieundervisningen endnu mere levende og forståelig for eleverne - og dette skal blandt andet gøres ved at udnytte de mange og værdifulde ressourcer, som Museum Lolland-Falster kan tilbyde.

 

Alle forløbene bliver lagt på Intrface til brug for videndeling med interesserede, og nu venter både elever og lærere spændt på, at forløbene bliver afprøvet i praksis. Det sker i perioden marts - oktober 2011, derefter evalueres projektet.