NORDMUS. Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk

Åbning af NORDMUS udstilling i Lübeck 2016

Åbning af NORDMUS udstilling i Lübeck 2016 

 

NB. Projektet er afsluttet, men er afløst af NORDMUS-forbundet.

Se mere på forbundets egen hjemmeside

 

NORDMUS etablerer et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for musealt samarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Dermed skabes stabile, institutionelle strukturer inden for kulturarvsområdet.

 

Etablering af faste samarbejdsstrukturer

Projektet styrker den institutionelle kulturarvskapacitet gennem opbygning og vedligeholdelse af netværk på kulturarvs- og museumsområdet på tværs af den dansk-tyske grænse. Netværkets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og formidling af disse resultater. Med netværket skabes en platform, som giver aktører inden for kulturturisme, forskningsinstitutioner og museer mulighed for at opbygge nye partnerskaber og etablere en organisati-ons- og kommunikationsstruktur i området i den sydvestlige Østersø.

Gennem samarbejde og forening af ressourcer, kompetencer og viden genereres en merværdi til gavn for hele regionen. Synliggørelse og udnyttelse af områdets kulturhistoriske rigdomme og potentiale skal vække interesse for området og styrke den fælles regionale bevidsthed. Dette skal bidrage til at gøre regionen omkring Femern Bælt mere attraktiv og vækststimulere turisme og arbejdsmarked.

 

Make people stop and see

Regionen i den sydvestlige Østersø er præget af en særdeles rig kulturarv. NORDMUS projektet skal præsentere og synliggøre den kulturelle rigdom og dermed skabe en bevidsthed om regionens potentiale. Det vil styrke den kultu-relle integration i området og øge regionens tiltrækningskraft i forhold til både turisme og arbejdsmarked. Kortlægning af museums- og kulturarvslandskabet og dets aktører, herunder museer, kulturarvsinstitutioner og museumsrelevante fagpartnere, muliggør diskussion og overvejelser omkring fælles, grænseover-skridende udfordringer, muligheder og behov. Disse overvejelser skal danne grundlag for udarbejdelse af fælles strategier, koncepter og handleplaner for området.

NORDMUS forankrer ikke mindre end 53 museer og udstillingssteder i en græn-seoverskridende stabil institutionel struktur. Projektets ti formelle samarbejds-partnere dækker den museale, kulturhistoriske og strukturelle mangfoldighed, der findes i hele regionen. Museerne har en lang række foreninger og frivillige tilknyttet og er dermed forankret i den lokale befolkning. Projektdeltagerne havde i 2015 i alt 37 støttekredse og venneforeninger, med i alt 10.156 med-lemmer. 689 frivillige hjælper museerne i deres fritid.

 

Projektpartnere

Danske partnere:

Museum Lolland-Falster (Lead partner), Fuglsang Kunstmuseum,

Museum Sønderjylland, Museum Vestsjælland, Nationalt Videnscenter

for Historie- og Kulturarvsformidling.

 

Tyske partnere:

Fachhochschule Lübeck, Kulturstiftung Hansestadt Lübeck,

Museumsverbund Nordfriesland, Oldenburg Wallmuseum.

 

Projektløbetid: 2016-18