2018

Nyere tid

 

Andersen, J.M., 2018: Dronning Anna Sophies smykker. In Thomas C. Thulstrup m.fl. (red.); Magtens smykker. Kongelige og prægtige smykker fortæller magtens historie igennem 750 år, s. 166-181, Museet på Koldinghus 2018, ISBN: 978-87-87152-71-6

 

Med afsæt i et storslået maleri gengivende dronning Anna Sophie, født komtesse Reventlow (1693-1743), omkring 1730 gennemgår artiklen dronningens brug af sine smykker i forhold til ægtemanden Frederik IV og i relation til hendes position og familien Reventlows brug af hende til at vinde magt og indflydelse over den enevældige majestæt.

 

Andersen, J.M., 2018: En herskerinde tager imod – Lucie-Marie Reventlows kamp for Brahetrolleborg. In Britta Andersen m.fl. (red.); Herregårdshistorie 14, s. 86-101, Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum 2018, ISBN: 978-87-994294-7-9. Fagfællebedømt

 

Med fortællingen om Lucie-Marie Reventlows kamp for fastholdelse af Brahetrolleborg i familien Reventlows eje belyser artiklen den nye virkelighed og økonomiske situation, som særlig en del tidligere majoratejere stod i efter Lensafløsningslovens vedtagelse i 1919. Gennem et nærstudie af det redningsarbejde som blev iværksat ved Christian-Einar Reventlows (1864-1929) død giver artiklen et nuanceret billede af motiverne bag arbejdet samt Lucie-Marie Reventlows andel deri.

 

Andersen, J.M., 2018: Kongeligt herregårdsbesøg – Christian VIII og Caroline Amalies besøg hos lollandske godsejere 1843. In Anne von Lowzow (red.); Meddelelser…. Oktober 2018, Dansk Adels Forening 2018. Ikke fagfællebedømt

 

En revideret udgave af kalejdoskop-artiklen ”Kongeligt herregårdsbesøg” udgivet 2016.

 

Arkæologi

 

Klingenberg, S., Blankenfeldt, R., Søsted, K. H., Nielsen, A.J., Jensen A-E., 2018: Hoby – an exceptional early roman iron Age site in the western Baltic Region. In Inga Merkyté m.fl. (red.); Acta Archaeologica Vol 18 Issue 1, s. 121-137, Wiley Oxford første gang offentliggjort 9. januar 2018, Print ISSN: 0065101X, Online ISSN: 1600-0390. Fagfællebedømt

 

Artiklen præsenterer en opsamling af resultaterne fra Hoby undersøgelserne. Hoby på Lolland er strategisk lokaliseret i et resurserigt kystlandskab i den vestlige Østersø. I 1920 blev en af de allerrigeste grave af den såkaldte Lübsow type fra 1. årh. e.kr. fundet ved Hoby. Bebyggelsen i tilknytning til graven blev fundet i 1999. Udgravninger på stedet i perioden mellem 2001 og 2016 har bekræftet Hobys centrale rolle i jernaldersamfundet. Jernalderbefolkningen og infrastrukturen på Lolland har været fokus for undersøgelserne. Jernalderens åbne kulturlandskab har rummet flere bebyggelser, rige grave og forsvarsværker samtidig med at der i nærområdet er gjort flere unikke metalfund.

 

Lauritsen, Leif Plith, 2018: Store Heddinge Church - A mystery solved. In Liz Thomas and Jill Campbell (red.); Buildings in Society: International Studies in the Historic Era, E-publication ISBN: 9781784918323.

 

Temaet for bogen er bygninger og deres funktion i samfundet. Der er altså ikke tale om en arkitektonisk gennemgang af bygninger, men om bygninger analyseret ud fra bygherre- og senere brugsbehov. Bygningerne bliver anskuet som genstande mere end som bygninger, og derved kan man nogle gange fravriste dem nye informationer, som kan afsløre deres brug.

Artiklen omhandler Store Heddinge kirke, primært kirkens kor og dettes oprindeligt tænkte funktion. Et mysterium, der gennem århundreder har været diskuteret, men som nu endelig, formentligt, er opklaret.

 

Philippsen, B., 2018: Reservoir effects in a stone age fjord on Lolland, Denmark. In Radiocarbon, Vol 60, Nr 2, 2018, s. 653–665. ISSN: 0033-8222. Fagfællebedømt

 

Artiklen undersøger reservoireffekten, en mulig fejlkilde i kulstof-14 dateringer, fra Femern projektet. Det lykkedes at kvantificere effekten og korrigere en række dateringer. Efter korrekturen viser det sig f.eks., at der sker et skift i dyrearter i de rituelle deponeringer i kæbefeltet. Artiklen diskuterer også alle faktorer, man skal tage højde for, når man konstruerer en havniveaukurve baseret på kulstof-14 dateringer.

 

Sørensen, S. A., 2018: Danmarks største stenalderudgravning -Fantastiske fund fra Femernudgravningerne. In Fund & Fortid. Arkæologi for alle nummer 2, 17-24, 2018, ISSN: 1902-4959. Ikke fagfællebedømt

 

Artiklen giver en bred orientering om de fund og udgravninger, der er foretaget i forbindelse med Femernprojektet frem til det midlertidige stop i 2015. Der gives eksempler på de nye erkendelser om både fiskeri og rituelle forhold, som kan tilvejebringes i kraft af de helt exceptionelle gode bevaringsforhold for organisk materiale i de gamle fjordaflejringer.

 

Sørensen, S. A., 2018: Boganmeldelse af bogen: Oceans of archaeology af Lisbeth Pedersen & Anders Fischer. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter. Anmeldt i KUML, 2018, ISBN: 978-87-93423-33-6. Ikke fagfællebedømt

 

Anmeldelse af stor engelsksproget antologi med marinarkæologi som omdrejningspunkt. Bogen sammenfatter de seneste årtiers marinarkæologiske aktiviteter i en række vesteuropæiske lande og berører også lovgivning og beskyttelse af det marine territorium.