2016

Nyere tid:

 

Christensen, Hanne, Bag om Czarens Hus. Falsters Minders gamle bygård i Nykøbing. s. 74-104 i Heidi Pfeffer (red.); Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2016 – 104. årgang, Lolland-Falsters Historiske Samfund 2016, ISBN: 978-87-91059-16-2, udført af projektmedarbejder ved museet

Artiklen fokuserer på arkivalsk dokumentation af gårdens bygninger og på de tidligste ejere af det bevarede bygningskompleks på hjørnet af Torvet og Langgade.

 

Hansen, Birgit Wilster og Pia Lyngberg-Larsen 2016, Best practice i bevaringsarbejdet – fra kortlægning til strategi i Danske Museer, 2/16. ISSN 2246-5081

 

Jensen, Anna-Elisabeth, Bønnet Slot, i Årsskrift 2016 for Lokalhistorisk arkiv i Stubbekøbing s. 5-13, Nykøbing 2016 ISSN 0109-2162, ikke fagfællebedømt forskning udført af fastansat medarbejder ved museet.

Fremlæggelse af det middelalderlige stenhus ved Bønnets storhed og forfald.

 

Kristiansen, E., Baskerville, R. Kaul, M., Pries-Heje, J., Storey,V.C., Bounded Creativity in Design Science Research. ICIS, Thirty Seventh International Conference on Information Systems, Dublin 2016

 

Kristiansen, E., Laursen, D. & Drotner, K. 2016, The museum foyer as a transformative space of communication. Nordisk Museologi, 2016/1.

 

Pedersen, Thomas Tram og Helle Ålsbøl, Den kolde krig på spidsen. Historien om Marinestation Gedser, 28-52 i Heidi Pfeffer (red.); Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2016 – 104. årgang, Lolland-Falsters Historiske Samfund 2016, ISBN: 978-87-91059-16-2, udført af tidligere medarbejder under og efter Helle Ålsbøls ansættelse ved museet

Artiklen tager udgangspunkt i hverdagen på Marinestation Gedser under den Kolde Krig.

 

Qvist, Katha, Hand vilde spise i et Vertshuus. Zar Peter den Stores besøg i Nykøbing 1716, i Kalejdoskop 2016:2,  Museum Lolland-Falster, s. 1-8, som set den 25. januar 2017 på http://aabne-samlinger.dk/media/729699/mlf_160711_zar-peter.pdf, Nykøbing F uden ISBN 2016, internt fagfællebedømt, forskning udført af fastansat medarbejder ved museet.

Om Zar Peter den Stores besøg i Nykøbing Falster.

 

Arkæologi:

 

Måge, Bjørnar, Én grube - mange historier, i Kalejdoskop 2016:4, Museum Lolland-Falster, s. 1-9, som set den 26. januar 2017 på http://www.aabne-samlinger.dk/media/731875/mlf_161114_grube.pdf, Nykøbing F uden ISBN, internt fagfællebedømt, forskning udført af fastansat medarbejder ved museet.

En fortælling om livet og de levende ved Rødbyhavn for næsten 3000 år siden.

 

Petersen, P. V. & Rasmussen, A. 2016. Bersærkergang. SKALK, nr. 6. december 2017. S.  18-22. Ikke fagfællebedømt artikel udført af fastansat medarbejder på museet.

Arkæologer tolker nyfunden reliefplade fra Vejleby på Lolland som en bersærk.

 

Rasmussen, A. 2016. Skrotmetaldepotet fra Rågelunde. Kalejdoskop 2016:3. Museum Lolland-Falster. S. 1-6. Ikke fagfællebedømt artikel skrevet af fastansat medarbejder på museet.

En lille fortælling om skrotmetaldepotet fra Rågelunde, som indeholdt flere fragmenter af romerske metalgenstande.

 

Sørensen, Søren Anker, Forseglet stenalderlandskab, i Skalk 2016:1, s. 18-26, februar 2016, ISSN 0560-1894, ikke fagfællebedømt.

Kort præsentation af to af de udgravninger, der er gennemført i forbindelse med Femernprojektet, med særligt fokus på deponeringer af rituel karakter. Artiklen beskriver koncentrationer af deponerede knogleelementer samt de lodret deponerede træredskaber, der er så karakteristiske for Syltholmpladserne.