2012

Arkæologi:

Anders Jon Nielsen 2012:Hoby - bopladsen og graven belyst gennem keramikken.Kandidatspeciale i Forhistorisk Arkæologi ved Københavns Universitet. Marts 2012

 

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Østersøkeramik - hvad er det?. Museum Lolland-Falstersårsskrift 2011, s. 31-33. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1 

 

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Urlandskabet på Skejten, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 10-11. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Kong Svends Høj, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 12-13. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Fortidsminder i lille skov, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 16-17. Maribo.  ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Vindeby - vendernes by, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 24-25. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Kasper Høhling Søsted 2012:Detektorfund, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 26. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Kasper Høhling Søsted 2012:Bronzealderens gravhøje, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 14-15. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Kasper Høhling Søsted 2012:Hejrede Vold - et omhyldet mysterium, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 18-19. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Lars Ewald Jensen 2012:Gravhøje, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 6. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Lars Ewald Jensen 2012:Vi skal grave - ellers er arkæologi som fag døende, Arkæologisk Forum, nr. 26. 2012 s. 26-28. København S. ISSN 1399-5545

 

Leif Plith Lauritsen 2012:Royal castles in Lolland and Falster- a possible change in location and castle type in the 13th centry on the islands og Lolland and Falster. Side 93-102 i Castella Maris Baltici X, Red.: Kari Uotila, Terh Mikkola og Anna-Maria Vilkuna. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae VXIII. ISBN 978-95-26732-93-0

 

Leif Plith Lauritsen 2012:Borgø, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.), Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 30-31. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Leif Plith Lauritsen 2012:Ravnsborg, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 32-33. Maribo.  ISBN 978-87-91059-12-4

 

Leif Plith Lauritsen 2012:Et forklædt middelalderhus, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 44-45. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Leif Plith Lauritsen 2012:En velbevaret middelalderborg, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 46-47. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Michael Fagerlund 2012:Danmarks ældste kirke?, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 26-27. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Stine Jæger Hoff 2012:Flintøkser og andre "fængslende" fund, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 7. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Thit Birk Petersen 2012:Refshaleborg fra en ny vinkel, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 12-13. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Nyere tid:

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Kommunedag 2011. Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011, s. 5-6. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Den magtfulde enkedronning og slottet, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 62-62. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anne Elmer 2012:Landsbyens fællesskab, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 136-137. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anne Elmer 2012:Lille by med stor fortid, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 124-125. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anne Elmer 2012:Vagtpost mod øst, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.), Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 192-93. Maribo.  ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anne Elmer 2012:På torvet gennem 600 år, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 110-111. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anne Elmer 2012:Fortællingerpå projektPil og Poppel'shjemmeside: http://www.pilogpoppel.dk/pilogpoppel.dk/Fortllinger.html

 

Anne Elmer:"En tidsrejse på Pederstrup" viser nye veje for pædagogik, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 22-23. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Anne Elmer 2012:Landskaber - et undervisningsmaterialepå Museum Lolland-Falsters hjemmeside: /museumlollandfalster/salg-og-ydelser/aktiviteter-og-undervisning/uvm_find_landskabet/

 

Anne-Lotte Sjørup Mathiesen 2012:Betal bytold ved Acciseboden, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 76-77. Maribo.  ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anne-Lotte Sjørup Mathiesen 2012:Øl, kvinder og jazzmusik, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 198-199. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anne-Lotte Sjørup Mathiesen 2012:Breaking News!! - Hallo er der nogen?Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 28-29. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Anne-Lotte Sjørup Mathiesen 2012:Ny metode ved forundersøgelsen til den faste forbindelse over Femern Bælt.S. 46-47 Havnen i Rødbyhavn -100 års jubilæum. Udgivet af Multi Reklame i samarbejde med Foreningen Rødbyhavnerne m.fl. Rødbyhavn.

 

Arne Skafte Jensen 2012:Jernalderen i JernbanegadeKulturmindeforeningens Årbog nr. 31 Nykøbing F. ISBN 978-87-87179-78-2

 

Christina Franck 2012:Familien Gøyes opstigen til magtens centrum, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 36-37. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Hanne L. Christensen 2012,En ny tids smed, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 158-159. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Hanne L. Christensen 2012,Tyske flygtninge- og soldatergrave, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 188-189. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Jesper Munk Andersen 2012,Benedicte Margrethe Brockdorff og den danske enevælde, Dansk Adelsforening, Adelsforeningens Meddelelser…., juni 2012, p. 20-31.

 

Jesper Munk Andersen 2012,Fornuft og reformer - og grevens skovøkse, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 100-101. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Jesper Munk Andersen 2012,Det åbne og ustrukturerede landskab - overdrev og eng ved Radsted år 1700, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 104-105. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Jesper Munk Andersen 2012:Knuthenborg i det lollandske landskab, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 24-25. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Katha Qvist 2012:Marielyst - et badested bliver skabt, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 164. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Katha Qvist 2012:Gennemgang af fredede bygninger på Lolland-Falster, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 18-19. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Katha Qvist 2012:Brød i Norden, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 29-30. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Leif Plith Lauritsen 2012:Pottemageriet på Lolland og Falster fra 1616 til 1959, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 14-17. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Lene Tønder Buur 2012:Broen til det frie Europa, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 190-191. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Lene Tønder Buur 2012:Tiden før køleskab og dybfryser, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 196-197. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Ulla Schaltz 2012:Gravsten - det sidste minde, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 112-113. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Anna-Elisabeth Jensen 2012:Hr. Olufs slot på svigerfars grund, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Lolland-Falsters Historiske Samfund, Årbog 2012 - årgang 100, s. 52-53. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Leif Plith Lauritsen 2012:Die kleinen Erwachsenen. Side 583-589 i Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII. Red.: Claudia Kimminus-Schneider, Manfred Schneider, Daniela Oltersdorf. Bereich. Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck. Forlaget Schmidt-Römhild. ISBN 978-3-7950-5210-2

 

Leif Plith Lauritsen 2012:De to krigere i kirken, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 28-29. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Leif Plith Lauritsen 2012:Bestialsk jagtform eller skovbrug, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 78-79. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Leif "Salle" Nielsen 2012:Pederstrup - Det kan blive en svane, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 34-35. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Thomas Bogtoft Møller 2012:Årsberetning for 2011 for Falsters egnshistoriske arkiv, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 20-21. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Ulla Schaltz 2012:Kancelliråd Classens mange spor Lolland-Falster, Lolland-Falster - historier i landskabet, Heidi Pfeffer & Ove H. Nielsen (red.) , Årbog 2012 - årgang 100, Lolland-Falsters Historiske Samfund s. 80-81. Maribo. ISBN 978-87-91059-12-4

 

Andet:

Birgit Wilster Hansen 2012:Museumssamarbejde rundt om Østersøen, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 8-9. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Lene Tønder Buur 2012At indsamle historien, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 42. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Louis Husballe 2012Registrering, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 10. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Ulla Schaltz 2012:Museum Lolland-Falster - med vind i sejlene, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 2-3. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1

 

Ulla Schaltz 2012:Samarbejde - videndeling og uddannelse, Museum Lolland-Falsters årsskrift 2011 s. 27. Nykøbing F. ISBN: 87-87179-74-1