Forskningsstrategi

Illustration - bøger og arkivalier

 

Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhistoriske museum med forskningsforpligtelse i henhold til Museumsloven.

 

Museum Lolland-Falsters forskning er omfattet af museets vedtægter og den lovgivning, der findes i Museumsloven 2001. Forskningen er en forudsætning for varetagelsen af museets øvrige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forvaltning af kulturarven i henhold til Museumsloven.

 

Museum Lolland-Falsters forskning er i vid udstrækning grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde med vægt på gyldighed, transparens og vidensproduktion. Museets forskningsbaserede, men rutineprægede reflekterede dataindsamling foretages med henblik på integration i og som afsæt for museets forskningsprojekter.

 

Museum Lolland-Falsters konkrete arbejdsplaner udarbejdes under skyldig hensyntagen til Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012-2015 og Forskningsstrategi for Kulturministeriets område 2009. Særskilt for arkæologiens vedkommende udarbejdes arbejdsplanerne også under hensyntagen til den Internationale evaluering af vidensudviklingen i forbindelse med den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed. Kulturstyrelsen 2010.

 

Læs hele forskningsstrategien

 

Facebook